D66: “Maak Kampen centrum voor aardwarmte”

D66 Kampen wil het aangekondigde Kamper investeringsfonds inzetten om in de gemeente een innovatiecluster voor duurzame warmteopwekking te beginnen. Met de unieke mogelijkheden voor aardwarmte zou Kampen duurzaam woningen kunnen verwarmen en nieuwe moderne groene bedrijvigheid aantrekken.

D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja, lanceerde het idee bij de algemene beschouwingen in de gemeenteraad. “We zijn allemaal trots op onze historische binnenstad. Maar er is een enorme inspanning nodig om die panden in de toekomst duurzaam te verwarmen.”

Volgens Wijnja heeft Kampen echter twee unieke kansen om dat probleem aan te pakken: “De ligging van Kampen is ideaal voor duurzame aardwarmte en ten tweede ontwikkelt de gemeente nu een fonds dat precies bedoeld is voor dit soort investeringen.”

Kampen moet zich dan ook niet beperken tot enkel de aanleg van een warmtenet, maar meteen zorgen dat we hiermee nieuwe groene bedrijvigheid aantrekken. “Niet alleen wij in Kampen, overal in Europa zoekt men een oplossing om die prachtige historische binnensteden te verduurzamen. We moeten de ervaring die we opdoen met een geothermisch warmtenet daarna te gelde gaan maken. Hoogwaardige kennis en diensten waar zoveel steden in ons land en daarbuiten behoefte aan hebben. Dat biedt enorme kansen voor onze lokale economie.”

Volgens Wijnja zou Kampen haar unieke uitgangspositie kunnen gebruiken om te komen tot een innovatiecluster voor de verduurzaming van oude binnensteden. “Combineer de investeringsgelden die we klaar hebben liggen met onze gunstige geologische ligging om hier nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en een kennisinstituut op te richten. Zo kunnen we zorgen dat Kampenaren er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij komen te zitten. Duurzame verwarming en een sterke moderne lokale groene economie.”

Aardwarmte ofwel geothermie maakt gebruik van warmte diep uit de grond. De geologische ondergrond van Kampen blijkt zeer gunstig voor deze vorm van duurzame energie. De techniek wordt al jaren toegepast bij diverse glastuinbouwbedrijven in de Koekoekspolder.

Binnen het stadhuis wordt al nagedacht over een investeringsfonds. Ondermeer om de verduurzaming in de gemeente te versnellen.