Nieuw Revalidatiebord IJsselheem geeft meer inzicht in functioneren cliënt

Om ervoor te zorgen dat cliënten op een veilige en verantwoorde manier revalideren, maakt de Geriatrische Revalidatieafdeling van IJsselheem in Kampen vanaf heden gebruik van nieuwe Revalidatieborden. De borden dienen als hulpmiddel voor de cliënt en de zorgverlener en geven direct duidelijkheid over de status van de cliënt en hoe het mobiliseren, bewegen, eten en drinken veilig en goed kan gebeuren.

In verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland wordt al een zogeheten ‘Beweegbord’ gebruikt. Naar aanleiding van een pilot met dit Beweegbord op de geriatrische revalidatieafdeling in Kampen ontstond bij de behandelaars van de revalidatieafdeling het idee voor een bord met een meer multidisciplinair karakter. De ontwikkeling en het gebruik van het multidisciplinaire Revalidatiebord voor meerdere zorgdisciplines is relatief nieuw in Nederland.

Duidelijkheid voor cliënt en zorgverlener Sonja Visser, fysiotherapeut en projectleider van de werkgroep Revalidatiebord: ‘Het revalidatieproces van een cliënt omvat meer dan alleen beweging. We hebben een werkgroep opgericht bestaande uit een fysiotherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut en twee verpleegkundigen. Ons idee was om een revalidatiebord te ontwikkelen zodat wij als zorgverleners uniform kunnen communiceren over hoe een cliënt mobiliseert en functioneert. Door het plaatsen van verschillende magnetische pictogrammen op het bord, wordt inzichtelijk gemaakt welke adviezen er zijn met betrekking tot transfers, bewegen, eten en drinken, liggen en zitten.’

Uitleg Revalidatiebord

In eerste instantie is het bord bedoeld voor de cliënt zelf, zodat hij of zij bewust is van zijn of haar eigen functioneren en van de geboekte vooruitgang. ‘Ook voor familie of mantelzorger kan dit helpend zijn. Door de Revalidatieborden wordt de cliënt en zijn familie of mantelzorger meer betrokken bij het revalidatieproces.’

Betere kwaliteit van zorg Het Revalidatiebord geeft de verschillende zorgverleners die bij het revalidatieproces zijn betrokken direct inzicht in de status van de cliënt, wat bijdraagt aan een uniforme werkwijze. Visser: ‘Eventuele risico’s worden beperkt, zoals valrisico, decubitus, verslikkingsrisico, allergische reacties en teveel aan vochtinname. Door de (verwachte) ontslagdatum op het bord te vermelden, weet de cliënt, familie of mantelzorger waar ze aan toe zijn en kan er beter gestuurd worden op ontslag. Hierdoor kunnen we betere kwaliteit van zorg leveren. We zijn trots op het uiteindelijke resultaat en deze innovatie op de revalidatieafdeling.’

Toekenning door de Innovatieraad
Het idee voor het Revalidatiebord is begin 2022 voorgelegd aan de Innovatieraad van IJsselheem en

goedgekeurd. Dankzij de toekenning en de financiering vanuit de Innovatieraad is het Revalidatiebord verder ontwikkeld. De borden worden vanaf nu gebruikt op de Geriatrische Revalidatieafdeling ‘Nieuwe Markt’ in Kampen.