Gemeente in gesprek over initiatiefnemersparticipatie

Gemeente Kampen start in februari met het voeren van gesprekken met eerdere initiatiefnemers en andere partijen die met ruimtelijke initiatieven te maken hebben. “Ons doel is om te polsen waar behoefte aan is bij het organiseren van participatie behorende bij een ruimtelijk initiatief. Daarnaast willen we graag horen welke rol de gemeente daarin kan vervullen”, legt projectleider Suzy Koot van de gemeente Kampen uit.

Leidraad initiatiefnemers

Met de komst van de Omgevingswet worden initiatiefnemers van een ruimtelijk initiatief gestimuleerd, en in sommige gevallen zelfs verplicht, om met de omgeving in gesprek te gaan over hun initiatief. Maar hoe doet u dit? En hoe kan de gemeente hierbij helpen? Om hier duidelijkheid over te geven, ontwikkelt gemeente Kampen een zogenaamde ‘Leidraad initiatiefnemersparticipatie’. De leidraad beschrijft wat gemeente Kampen van haar initiatiefnemers verwacht op het gebied van participatie bij een ruimtelijk initiatief. Dit kan een klein initiatief zijn, zoals een verbouwing van een huis. Maar ook een groot initiatief, zoals het ontwikkelen en bouwen van een nieuwe woonwijk.

Meedoen

Participatie betekent letterlijk ‘meedoen’. Het gaat om een actieve vorm van raadplegen, advies vragen of co-creëren en samenwerken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Erik Faber wethouder met invoering omgevingswet en omgevingsvisie in zijn portefeuille, ondersteunt een actief participatiebeleid. “We hechten grote waarde aan het actief betrekken van allerlei partijen bij het beleid en de plannen die voor en door de gemeente worden gemaakt”.

In gesprek In de komende maanden worden bijeenkomsten en enquêtes gehouden om met interne en externe betrokken initiatiefnemers in gesprek te gaan. “In het geval van de leidraad initiatiefnemersparticipatie gaan we niet alleen met eerdere initiatiefnemers maar ook met een grotere groep betrokkenen in gesprek. Daarbij kun je denken aan bezwaarmakers, projectontwikkelaars, landbouw- en natuurorganisaties. Eigenlijk alle partijen die op een of andere manier betrokken zijn bij ruimtelijke initiatieven”, aldus de wethouder.