Proef voor verbetering verkeersveiligheid en doorstroming Europa-allee – Kamperstraatweg

Vanaf maandag 6 maart 2023 start de gemeente Kampen met een proef om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de rotonde Europa-allee – Kamperstraatweg te verbeteren. De proef wordt uitgevoerd in samenwerking met het Pieter Zandt College en de politie. Daarbij neemt de gemeente Kampen kleinschalige verkeersmaatregelen, zodat scholieren de verplichte rijrichting op de rotonde volgen en het aantal oversteekpunten wordt beperkt.

Onderdeel van de maatregelen is het instellen van een verplichte rijrichting bij de uitgang van de fietsenstalling van het Pieter Zandt College in de richting van de rotonde Venedijk-Kamperstraatweg. Ook wordt het pad ten westen van het Pieter Zandt College op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur fysiek afgesloten. Hierdoor rijden scholieren van het Pieter Zandt College straks via de rotonde Venedijk-Kamperstraatweg en het fietspad langs de Kamperstraatweg naar de oversteek van de Europa-allee.

Met deze maatregelen denken de gemeente Kampen, het Pieter Zandt College en de politie het tegen de rijrichting in fietsen door (schoolverlatende) fietsers op de rotonde te beperken, de verkeersveiligheid te verbeteren en het reistijdverlies voor het gemotoriseerd verkeer op de Europa-allee te beperken. Voor de lange termijn werkt de gemeente Kampen aan een permanente oplossing om de verkeersveiligheid van de schoolroutes en de doorstroming op de rotonde Europa-allee – Kamperstraatweg te verbeteren.