Sport

Steyn van Ark van SDC Putten naar DOS Kampen

Na de bekendmaking van de komst van Vincent Huisman heeft DOS opnieuw toegeslagen. De ervaren middenvelder Steyn van Ark (25) komt over van SDC Putten, waar hij twee jaar deel uitmaakte van de eerste selectie. Daarvoor heeft hij drie jaren in de Verenigde Staten gewoond en gevoetbald bij het collegeteam

Waterschap

Nieuw bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta beëdigd

Op woensdag 29 maart vergaderde het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta voor het eerst. In deze vergadering werden de bestuursleden tevens beëdigd. Hiervoor legde iedere bestuurder de eed of verklaring en belofte af. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Water Natuurlijk: Marion Wichard-den Boggenende (Kampen), Amke Vrielink (Dalfsen),