Gemeente Kampen en COA verlengen overeenkomst voor tijdelijke noodopvang asielzoekers

De gemeente Kampen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn overeengekomen de kleinschalige tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aan de Industrieweg 11 eenmalig een jaar te verlengen. De huidige overeenkomst loopt eind april af en wordt nu verlengd tot 3 mei 2024.

“Sinds de opvanglocatie is geopend, verloopt de samenwerking met COA goed en zijn er geen incidenten voorgevallen die terug te leiden zijn naar bewoners van de tijdelijke noodopvang. Tegelijkertijd blijft de urgentie voor opvangplekken voor zowel asielzoekers als statushouders hoog. Het rijk heeft gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. Daar werken we op onze manier aan mee”, aldus burgemeester Sander de Rouwe.

“Sinds de opvanglocatie is geopend, verloopt de samenwerking met COA goed en zijn er geen incidenten voorgevallen die terug te leiden zijn naar bewoners van de tijdelijke noodopvang. Tegelijkertijd blijft de urgentie voor opvangplekken voor zowel asielzoekers als statushouders hoog. Het rijk heeft gemeenten gevraagd meer opvangplekken te realiseren. Daar werken we op onze manier aan mee”, aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Evaluatie buurtbewoners

Sinds het openen van de tijdelijke noodopvanglocatie zijn op verschillende manieren en momenten gesprekken gevoerd met omwonenden van de noodopvang, in het bijzonder met mensen uit de wijk Brunnepe. De ervaringen met (de bewoners van) de tijdelijke noodopvang zijn overwegend positief. Ook zijn er bij politie, COA en gemeente Kampen geen incidenten bekend die terug te leiden zijn naar de bewoners van de noodopvang. Een half jaar na opening heeft stichting Wijz Welzijn op verzoek van de gemeente zogeheten ‘keukentafelgesprekken’ gevoerd bij omwonenden, die door een steekproef geselecteerd zijn. Ook de resultaten van deze gesprekken waren overwegend positief. Dit is volgens burgemeester De Rouwe belangrijk geweest in het besluit om de noodvang eenmalig voor een jaar te verlengen. Ook de Omgevingsvergunning moet daarvoor met een jaar worden verlengd.

De kleinschalige tijdelijke noodopvang in Kampen blijft het komende jaar functioneren als een dependance van het asielzoekerscentrum (azc) in Dronten. Dat betekent de mensen ook gebruik blijven maken van faciliteiten op het azc Dronten.