Mantelzorgwaardering vanaf nu het hele jaar aan te vragen

Mantelzorgers kunnen ieder jaar bij de gemeente Kampen de mantelzorgwaardering aanvragen. Tot nu toe kon dit alleen in oktober. Vanaf nu kan dit het hele jaar. De gemeente Kampen wil het aanvragen van de waardering hiermee makkelijker maken, zodat alle mantelzorgers er gebruik van kunnen maken. Mantelzorgers die de mantelzorgwaardering in 2022 hebben ontvangen, worden actief door de gemeente benaderd.

De mantelzorgwaardering van de gemeente Kampen is bedoeld voor iedereen die langere tijd intensieve zorg, hulp of ondersteuning biedt aan iemand in de directe omgeving. De waardering bestaat uit een financiële waardering van € 100 en een bloemetje. Jonge mantelzorgers tot 18 jaar ontvangen een Kampen Kadobon van € 15.

Wie kan de mantelzorgwaardering aanvragen?

Biedt u meer dan gebruikelijke hulp, zorg of ondersteuning aan iemand die in de gemeente Kampen woont? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • U zorgt minimaal 3 maanden lang, 8 uur per week voor iemand in uw omgeving.
  • U biedt de zorg onbetaald en niet vanuit een vrijwilligersorganisatie.
  • De persoon voor wie u zorgt, woont in de gemeente Kampen.
  • Een mantelzorger kan 1 aanvraag indienen.
  • Per adres wordt 1 bloemetje verstuurd.

Aanvragen via www.kampen.nl/mantelzorgwaardering

De mantelzorgwaardering is het hele jaar aan te vragen via www.kampen.nl/mantelzorgwaardering. Is online aanvragen niet mogelijk? U kunt u het aanvraagformulier dan ook op de website downloaden of ophalen bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis.

Meer informatie Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering? Kijk dan op www.kampen.nl/mantelzorgwaardering of neem contact op met de balie Inkomen en zorg. Dit kan via telefoonnummer 14 038 (keuze 1) of via e-mail: mantelzorgwaardering@kampen.nl. Langskomen bij de balie Inkomen en zorg in het stadhuis kan ook. Dit kan iedere werkdag zonder afspraak van 9.00 tot 12.30 uur.