Burgemeester stelt beleidsregels op voor de aanpak van woonoverlast

De burgemeester van Kampen heeft beleidsregels vastgesteld om op te treden bij woonoverlast. In de beleidsregels is een escalatieladder opgenomen waarin is beschreven onder welke omstandigheden en op welke wijze gebruik wordt gemaakt van de (bestuurlijke) maatregelen bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Wat is woonoverlast?

De burgemeester heeft de bevoegdheid om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast een maatregel op te leggen aan de overlastgever. Woonoverlast is een ruim begrip, waar verschillende vormen van overlast onder vallen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geluid- of geurhinder, hinder van dieren, hinder van bezoekers, verwaarlozing van een woning of een erf, problemen door drugs- en/of drankgebruik of agressief gedrag of intimidatie.  

“Woonoverlast is een serieus maatschappelijk probleem. Inwoners kunnen meer dan toelaatbare overlast ervaren van buren. De beleidsregels geven duidelijkheid over de bevoegdheden die ik kan inzetten,” aldus burgemeester Sander de Rouwe.

Hoe wordt woonoverlast aangepakt?

In de Algemene plaatselijke verordening is een zorgplicht opgenomen om ernstige en herhaaldelijke woonoverlast tegen te gaan. Met het vaststellen van de beleidsregels voor de aanpak van woonoverlast heeft de burgemeester een handelingskader waarmee hij verschillende vormen van woonoverlast kan aanpakken. Dit handelingskader biedt een beschrijving van de escalatieladder. Deze escalatieladder geeft de verschillende opties weer welke ingezet kunnen worden bij woonoverlast. Beginnend bij een ‘goed gesprek’ door wijkagent of buurtbemiddeling, een schriftelijke waarschuwing, het opleggen van gedragsaanwijzing en eindigend bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij veelvuldige en terugkerende vormen van woonoverlast.

Gaat het om overlast vanuit een huurwoning? Dan is de woningcorporatie leidend bij de aanpak van de overlast. Verhuurders hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de mogelijkheden die het huurrecht biedt. Het onderscheid tussen een huur- en koopwoning kan derhalve van invloed zijn op de keuze voor een bepaalde aanpak of maatregel.

Samenwerking

De gemeente kan woonoverlast niet alleen aanpakken. Bij de aanpak hiervan is een goede samenwerking met woningcorporaties en de politie hard nodig. Ook zijn klachten en meldingen van onze inwoners van belang.