Hagenpreek Wilsum [VIDEO]

Op de 2de Pinksterdag, 29 mei a.s. zal er opnieuw een Hagenpreek gehouden worden in Wilsum. Vorig jaar vond dit voor het eerst plaats. Toen heel specifiek in het kader van Wilsum 700 jaar. Deze viering trok echter zoveel mensen en bracht zoveel enthousiasme teweeg, dat besloten is om het dit jaar opnieuw te organiseren. Opnieuw zetten gemeenteleden en de beide voorgangers van zowel de Gereformeerde kerk als de Hervormde gemeente hun schouders er onder om deze viering vorm te geven.