Voorbereidingen Sonnenbergkwartier van start

De start van het bouwrijp maken van het terrein voor de bouw van 47 woningen en een kerk in het Sonnenbergkwartier in IJsselmuiden wordt niet stilgelegd. De rechter van de Raad van State wees op 24 mei 2023 het verzoek tot een voorlopige voorziening van omwonende af.

Met een voorlopige voorziening wordt gevraagd om een vroegtijdige uitspraak van de rechter in een beroepszaak. Deze is aangevraagd omdat omwonende van mening is dat er sprake is van spoedeisend belang is. De gemeente is met deze omwonende in gesprek om te kijken of zijn zorgen weggenomen kunnen worden. De gemeente is blij met deze uitspraak van de rechter.

Wethouder Van der Sluis“Ik ben blij dat de onzekerheid omtrent de start van de werkzaamheden voorbij is. Het is goed dat we de vaart voor het bouwrijp maken er in weten te houden. Immers, de vraag naar nieuwbouwwoningen in IJsselmuiden is nog steeds erg groot”.

Voor de werkzaamheden die horen bij het bouwrijp maken van de grond zal zo snel mogelijk een aannemer worden gezocht. De verwachting is dat direct na de bouwvak de eerste werkzaamheden op het terrein zichtbaar worden. Er zal dan gestart worden met het aanbrengen van grond. Deze grond zal ongeveer een half jaar op het terrein liggen. Daarna zullen de nutsvoorzieningen en riolering worden aangelegd, gevolgd door de bouw van de woningen en de kerk. Tot slot zal de openbare ruimte door de gemeente worden ingericht.

Vanaf het begin van de werkzaamheden zal het terrein in de bouwhekken worden gezet. Het is dan niet meer mogelijk hier te parkeren. In de hele gemeente geldt binnen de bebouwde kom een parkeerverbod voor vrachtwagens. Deze kunnen aan de rand van de steden en dorpen worden geparkeerd.

Het is niet duidelijk wanneer de Raad van State de zaak inhoudelijk behandeld. Gemeente heeft hierover nog geen informatie gekregen.