Minister Harbers neemt besluit over vervolgaanpak N50 Kampen-Ramspol

Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) heeft een besluit genomen over de verdere aanpak van de N50. Het besluit gaat over het deel Kampen-Ramspol. Op basis van het besluit werkt het ministerie plannen uit om dit deel van de N50 opnieuw in te richten en daarmee de verkeersveiligheid te vergroten. Voor het project is € 21 miljoen beschikbaar gesteld. De uitvoering staat gepland voor de periode 2028-2031.

Rijkswaterstaat heeft samen met onder andere de gemeente Kampen verschillende scenario’s uitgewerkt voor de aanpak van de weg. Voor de N50 is gekozen voor het meest veilige scenario met een rijbaanscheiding met geleiderails en brede obstakelvrije bermen. De uitwerking van de plannen start in het derde kwartaal van 2023. De uitvoering staat gepland voor de periode 2028 tot uiterlijk 2031. Het ministerie ging eerder uit van 2025/2026 voor de start van de uitvoering.

De tussenliggende periode is nodig voor onderzoeken (waaronder stikstofonderzoek), het maken van detailontwerpen en de aanbesteding van de werkzaamheden. De nieuwe planning is realistisch en kan mogelijk nog worden versneld. De maatregelen worden zo uitgevoerd dat een eventuele verbreding naar 2 rijstroken in beide richtingen op dit wegdeel in de toekomst mogelijk is.

Filewaarschuwingssysteem en gedragsaanpak

Omdat het een aantal jaren duurt voordat de grootschalige maatregelen worden uitgevoerd, werkt het ministerie voor de korte termijn extra maatregelen uit. Op deze manier wil het ministerie ook in de tussenliggende periode kansen benutten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gaat om de aanleg van een filewaarschuwingssysteem op dit deel van de N50 en een gedragsaanpak. De maatregelen voor de korte termijn worden nu verder uitgewerkt. De minister neemt daarover naar verwachting in 2024 een besluit.

Wethouder verkeer en mobiliteit Richard Boddeus: “De aanrijdingen op de N50 hebben vaak fatale gevolgen. Dit heeft grote impact op de betrokkenen, nabestaanden, hulpverleners en de omgeving. Ik ben blij dat het ministerie onze zorgen serieus neemt en dat de verdere aanpak van de N50 doorgaat. Voor andere wegen in de provincie, zoals de N35, is dat helaas niet het geval. Jammer genoeg kunnen de maatregelen niet eerder worden uitgevoerd. Er is voor de N50 tussen Kampen en Ramspol gekozen voor de meest veilige inrichting. Dit sluit aan bij de verbeteringen die in de toekomst volgen op andere delen van de N50, waaronder de verbreding tussen Kampen en Kampen-Zuid. Samen met de provincie blijf ik mij inzetten voor een veilige N50.”

Verbreding Kampen – Kampen-Zuid

Het ministerie heeft besloten om beschikbare middelen te gebruiken voor beheer en onderhoud in plaats van voor nieuwe wegenprojecten. Hierdoor was onzeker of de geplande verbreding van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid naar 2 rijstroken in beide richtingen door zou gaan. Dit staat nu niet meer ter discussie. De uitvoering hangt nog wel af van diverse ontwikkelingen, waaronder de beschikbaarheid van stikstofruimte.

Het afgelopen jaar zijn tijdelijke maatregelen genomen om het deel Kampen – Kampen-Zuid veiliger te maken. De maximum snelheid is verlaagd naar 80 kilometer per uur en er zijn een rijbaanscheiding en bermverharding aangebracht. Daarnaast worden kleine maatregelen gerealiseerd tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. De planning voor deze werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend.