Waterpeilen boven maximum om kostbaar water niet te verliezen

Als maatregel vanwege de droogte zet Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) in een deel van haar werkgebied de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen extra hoog op tot boven het normale maximumpeil. Hiermee wordt extra water vastgehouden, zoals de regen die is gevallen, en aangevoerd in het gebied. Zo bouwt het waterschap een buffer op om bij aanhoudende droogte zolang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen.

“Op dit moment heeft ons watersysteem nog voldoende ‘overcapaciteit’ om de waterpeilen extra hoog te zetten”, licht bestuurder Nicole Koks toe. “In de afgelopen periode was de afvoer van de IJssel, de Vecht en het IJsselmeerpeil nog voldoende om tot deze actie over te gaan. We zien hierin een omslagpunt aankomen. Daarom willen we niet wachten, maar direct handelen. Anders verliezen we naast kostbare tijd ook kostbaar water.”

“Nauwkeurig te werk”

De optie om waterpeilen extra op te zetten, nam het waterschap ook tijdens voorgaande droge zomers. Het bleek positief bij te dragen aan de beschikbaarheid van water voor de land- en tuinbouw en de natuur. Koks: “Net als toen gaan we ook nu nauwkeurig te werk. Hoger gelegen gebieden hebben eerder last van droogte – en dus ook eerder vraag naar water – dan bijvoorbeeld poldergebieden. Daarnaast letten we erop dat er geen schade voor derden uit voortvloeit. We blijven de weersverwachting op de voet volgen, zodat we bij een weersomslag op tijd kunnen reageren.”

Schepje er bovenop

Ook in de afgelopen winter en het natte voorjaar nam WDODelta aanvullende maatregelen. Zo werden op locaties waar het mogelijk was lokaal de maximale waterpeilen al aangehouden. Door de droge periode van nu doet het waterschap daar nog een schepje bovenop.