Kampen tekent convenant Lokale Overheid

De gemeente Kampen plaatste vandaag haar handtekening onder het convenant Lokale Overheid van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Deze heeft dit convenant opgezet om schuldhulpverlening op gemeentelijk niveau efficiënter in te richten. Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol van schuldeiser sneller en effectiever meewerkt aan schuldregelingen.

Terugdringen schuldenproblematiek

Het NVVK convenant Lokale Overheid is erop gericht dat inwoners met schulden, schuldvrij raken. Het convenant moet niet alleen bijdragen aan de snellere totstandkoming van schuldregelingen maar ook aan het terugdringen van overheidsvorderingen en het voorkomen van verdere oplopende schuldenproblematiek bij inwoners. Bovendien wil de gemeente hiermee een voorbeeld geven aan andere schuldeisers over hoe adequaat om te gaan met sociale incasso.

Wethouder Richard Boddeus: ‘Mooi dat kampen nu ook met het convenant gaat werken. Door te voorkomen dat mensen in een problematische schuldensituatie terecht komen en door sneller schuldregelingstrajecten op te starten willen we bijdragen aan het maatschappelijk doel om meer inwoners schuldvrij te krijgen of oplopende schulden te voorkomen. Veel van de acties en afspraken uit dit convenant heeft de gemeente Kampen al gerealiseerd. Met dit convenant krijgen inwoners de rust die nodig is om een oplossing voor hun betalingsproblemen te zoeken. Het helpt de gemeente om goed mee te werken aan schuldenrust. Daardoor hebben we meer tijd voor het echte werk: mensen duurzaam financieel gezond maken. Wij steunen dit convenant van harte en wij moedigen andere gemeenten aan om zich hierbij aan te sluiten.’

Meer tijd voor vervolg

De schuldenrust die inwoners dankzij het convenant bereiken heeft een positieve invloed. Het zorgt ervoor dat ze samen met de schuldhulpverlener sneller aan een oplossing kunnen werken. Incassokosten lopen niet meer op en voor de schuldhulpverlener ontstaat meer tijd om schuldeisers die traag reageren, aan te sporen om snel een regeling overeen te komen.

Alle lokale overheidsschuldeisers kunnen aansluiten

Alle lokale overheden en uitvoeringsorganisaties kunnen het convenant gebruiken: gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingheffing of sociale kredietverlening.