GroenLinks betreurt sluiting Cruyff Court

Enkele dagen geleden besloot de gemeente om het Cruyff Court in Brunnepe voor drie maanden te sluiten i.v.m. een handhavingsverzoek vanwege geluidsoverlast. Het sluiten van het Cruyff Court in Brunnepe doet de wenkbrauwen fronsen bij GroenLinks Kampen. De fractie betreurt de sluiting en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Fractievoorzitter Edwin Burgman: “Het is hoogst ongelukkig om het Cruyff Court te sluiten tijdens de zomervakantie, in een wijk waar relatief veel kinderen en jongeren niet of nauwelijks op vakantie zijn. Kinderen en jongeren moeten zich kunnen vermaken in hun wijk en daar hoort enige reuring bij. Reuring is onderdeel van het zijn van het wijkleven, en daar hebben ook de jongeren een plek in.”

GroenLinks Kampen wil dat het Cruyff Court zo snel mogelijk weer open gaat en dat daarvoor de maatregelen worden genomen die dat mogelijk maken, zoals in elk geval het beperken van de overlast voor omwonenden. Los van de juridische gronden vindt GroenLinks de sluiting een zware maatregel, die direct veel kinderen en jongeren in Brunnepe en de Hanzewijk raakt.

Burgman: “Van 2009 tot 2014 was ik als jongeren- en buurtsportwerker nauw betrokken bij het Cruyff Court. Met de activiteiten en het toezicht van jongerenwerkers, scholen, politie en buurtbewoners ging het in die tijd prima. Ook de Cruyff Foundation was betrokken. Ik wil weten wat veranderd is en wat er precies speelt. Met die informatie wil GroenLinks het college, organisaties en de buurt bewegen om tot een oplossing te komen. Ik ben ervan overtuigd dat het Cruyff Court toegankelijk kan blijven als alle betrokkenen er samen de schouders onder zetten. Zo nodig verplaatsen we het veld naar elders in de wijk, maar een Cruyff Court in Brunnepe moet er wat GroenLinks betreft blijven. Want buitenspelen en sporten moeten we juist stimuleren en niet inperken.”