Baggerwerkzaamheden bij Kampen voor bescherming hoogwater

Rijkswaterstaat voert baggerwerkzaamheden uit op de IJssel tussen de Stadsbrug en de Molenbrug van Kampen. Na een korte zomerstop hervatten we het werk op 21 augustus. Dit duurt naar verwachting tot eind 2023.

Werkzaamheden

De bodem van de IJssel tussen de Stadsbrug en de Molenbrug wordt met een kraanschip en een kraanponton op diepte gebracht. Het opgegraven baggermateriaal – zand en slib – voeren we af zodat we het ergens anders weer kunnen hergebruiken.

Waterveiligheid verbeteren

Onderhoud van de rivierbodem is nodig om Kampen te beschermen tegen overstroming door hoogwater en de bodem stabiel te houden. Door de stroming verandert de bodem namelijk continu. Op sommige plekken slijt de bodem weg en op andere plekken slaan zand en grind neer. Hierdoor wordt de bodem minder diep. Door te baggeren voorkomen we dat deze effecten te sterk worden en er bij hoogwater onvoldoende water afgevoerd wordt.

Regio beschermen

De onderhoudswerkzaamheden sluiten aan bij het IJsseldeltaprogramma. Daarin is de afgelopen jaren gewerkt aan betere bescherming van de regio Kampen en Zwolle tegen hoogwater, nu en in de toekomst. Zo is de bodem in de zomerbedden van de rivier verlaagd om de waterafvoer naar het Ketelmeer te verbeteren.

Meer informatie over baggeren en terugstoren.

Baggerwerkzaamheden bij Kampen. Foto: Rijkswaterstaat