Monumentenraad Kampen breidt uit

Het college van B&W heeft vier leden toegevoegd aan de Monumentenraad Kampen. Deze raad adviseert het college al sinds 1993 gevraagd en ongevraagd over het gemeentelijk beleid op het gebied van monumenten en erfgoed.

Het gaat om de volgende vier nieuwe leden:

  • Nieuwe voorzitter: Gerard Bastiaan (adviseur Groenwacht Nederland),
  • Nieuwe secretaris: Annie van ’t Zand-Boerman (jarenlang secretaris Stichting Stadsherstel)
  • Nieuw burgerlid: Wout Hammer (restauratiesmid en docent),
  • Nieuw lid namens Het Oversticht, Martijn Haitink (toekomstgericht erfgoedadviseur).

Hiermee is de Monumentenraad weer op volle sterkte met in totaal acht leden.

Hoe is de Monumentenraad samengesteld?

In de Monumentenraad zijn drie organisaties vertegenwoordigd: Wijkvereniging Binnenstad, Erfgoedvereniging Heemschut en Het Oversticht. Stichting Stadsherstel is inmiddels opgeheven en heeft daarom geen plek meer in de Monumentenraad. Deze plaats wordt nu ingevuld door een burgerlid. Dit is ook aangepast in de regeling. Alle leden hebben ruime kennis over monumenten en erfgoed en een relevant netwerk.

Wat doet de Monumentenraad?

De Monumentenraad komt drie tot vier keer per jaar bijeen in een openbaar toegankelijke vergadering om het college gevraagd en ongevraagd advies te geven over de zorg voor erfgoed. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het aanwijzen van een gemeentelijk monument, aandacht vragen voor een bedreigd pand, of meedenken over beleid voor de binnenstad of welstand. Deze adviezen gaan niet alleen over monumentenzorg, maar ook over het beschermd stadsgezicht, archeologie en cultuurlandschap.