Bewoners Brunnepe en gemeente zetten samenwerking voort voor activiteiten op het Cruyff Court

Inwoners van de wijk Brunnepe, verenigd in het Actiecomité, zetten de samenwerking met WIJZ Welzijn en gemeente Kampen voort om activiteiten op het Cruyff Court te organiseren voor spelende jeugd. Dat gebeurt door continu toezicht door twee volwassenen en gezamenlijk opgestelde spelregels. Vanaf maandag 4 september 2023 is dat op doordeweekse dagen van 15:00 tot 21:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 21:00 uur. De afspraken gelden vooralsnog tot en met 30 september 2023. Deze aanpak wordt aan het einde van de maand geëvalueerd.

Afgelopen week hebben het Actiecomité, WIJZ Welzijn en de gemeente, samen met jongeren, teruggeblikt op de werkwijze in de afgelopen vakantieperiode. Dit was volgens alle betrokkenen een positieve en goede evaluatie. De wens is dan ook om de aanpak voort te zetten. Sonja Beniest, woordvoerder van het Actiecomité: “We zijn blij met de fijne samenwerking en dat we door kunnen!” Ook Daphne van Engelen, jongerenwerker bij WIJZ Welzijn is tevreden met het bereikte resultaat. “Het is mooi om te zien dat er gekeken wordt naar wat wel kan en we zoeken naar blijvende en passende oplossingen met elkaar.”

Activiteiten organiseren

Naast de activiteiten die het Actiecomité organiseren, wordt op woensdagen tussen 14:00 en 17:00 uur en 19:00 en 21:00 uur activiteiten georganiseerd vanuit Boemerang en Next Level. Voor deze activiteiten gold een zomerstop en worden na de vakantieperiode weer opgepakt. Nieuw is dat naast deze activiteiten tijdens schooltijd op doordeweekse dagen tussen 9:00 en 15:00 uur door de scholen gebruik kan worden gemaakt van het Cruyff Court voor activiteiten onder toezicht. Ook kan op verzoek van andere inwoners in deze tijdsperiode een activiteit worden georganiseerd (bijvoorbeeld met peuters). Dit verzoek kan worden ingediend bij WIJZ Welzijn. 

Het Cruyff Court is al langere tijd onderwerp van gesprek. Na klachten over ervaren overlast, heeft de gemeente in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen. Deze bleken echter niet afdoende. Na een handhavingsverzoek over geluidsoverlast en metingen waaruit blijkt dat de geluidsnormen inderdaad overschreden werden, werd het Cruyff Court gesloten voor vrij gebruik. Aan het begin van de zomervakantie is in gezamenlijk overleg gewerkt aan spelregels, die moeten helpen om de in de buurt ervaren (geluids)overlast binnen de perken te houden en het tegelijkertijd mogelijk blijft om georganiseerde activiteiten onder voorwaarden toe te staan. Zo is er een rooster opgesteld, waardoor er tussen 9 en 21 uur steeds twee volwassenen op het Cruyff Court zijn, bij voorkeur vergezeld door een jongerenwerker van WIJZ Welzijn. Deze aanpak is goed bevallen en wordt nu voorlopig gecontinueerd. 

Burgemeester Sander de Rouwe is blij met dit resultaat. “Het laat zien waartoe we in staat zijn als we ergens samen de schouders onder zetten. Dit is wat mij betreft een mooi voorbeeld van de ‘Kamper aanpak’, waarbij overheid en samenleving samen optrekken en wij als gemeente binnen de mogelijkheden meebewegen in de oplossingen die mensen zelf aandragen.”