Hoogwaterbrigade traint met ‘stadsmuurwaterkering’ in Kampen woensdag

Aankomende woensdag 20 september zal de Hoogwaterbrigade van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) weer in actie komen tijdens hun jaarlijkse oefening, waarbij zij de mobiele waterkering Kampen-Midden zullen sluiten. Tijdens de avonduren traint de brigade het opbouwen en afbreken van deze belangrijke waterkering in Kampen.

Gedurende de oefening worden de IJsselkade, De la Sablonièrekade en alle tussenliggende stegen tijdelijk afgesloten van 19.00 tot 22.30 uur. Om het verkeer in goede banen te leiden, zijn verkeersregelaars ter plaatse. De binnenstad zal bereikbaar blijven vanaf de stadsbrug en kan zonder belemmering gebruik maken van de Graafschap in beide richtingen.

Waterkering Kampen-Midden

De mobiele waterkering Kampen-Midden is een indrukwekkend bouwwerk van ongeveer twee kilometer lang. Sinds 2003 dient de oude stadsmuur van Kampen als een stevige barrière om het water van de IJssel buiten de poorten te houden. Op plekken waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit afsluitbare elementen die alleen gebruikt worden bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel.

Helpende handen bij hoogwater

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt hiervoor nauw samen met meer dan 200 enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn dag en nacht paraat te staan om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade, een essentiële kracht bij hoogwaterbestrijding: de helpende handen bij hoogwater.

Hefschuiven en schotbalken

De kering bestaat uit 84 mobiele elementen, goed voor ongeveer 200 meter. Aanvullend plaatst de Hoogwaterbrigade bij hoogwater op 220 locaties waterkerende voorzieningen in woningen om de ‘stadsmuurwaterkering’ volledig sluitend te maken. Tijdens de jaarlijkse oefening worden verschillende technieken getraind, zoals het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken, het omhoog hijsen van hefschuiven in stegen en het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten op ventilatieroosters en kelderruimtes.

Met deze jaarlijkse oefening houdt het waterschap het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering up-to-date, waardoor de Hoogwaterbrigade altijd paraat is om de IJssel te bedwingen tijdens periodes van hoogwater.

Foto’s: Demi de Kleine