Boer Jaap: “We leven van dag tot dag”

Het melkveebedrijf van boer Jaap Bos uit Oldebroek heeft te kampen met een onverklaarbare hoge koeiensterfte. Van de zestig koeien zijn er nu nog maar 26 ‘over’. Vijf koeien zijn inmiddels ook ziek. Hart voor Kampen heeft regelmatig contact met boer Jaap. Hoe gaat het met hem en zijn vrouw?

Boer Jaap en zijn vrouw Erna wonen aan de Buitendijks in Noordeinde. Hun melkveebedrijf en grasland liggen ook in de gemeente Oldebroek en grenst aan de Reevedijk. Sinds het begin van de aanleg van de Reevedijk, zo’n vijf jaar geleden, kregen de koeien plotseling te maken met gezondheidsproblemen. Ze gingen dood of moesten worden geëuthanaseerd. Maar liefst 23 koeien binnen een jaar. Jaap vermoedt dat de sterfte te maken heeft met vervuilde grond van de aangelegde dijk. Familie Bos deed daarom begin juli aangifte bij de politie voor het ‘op of in de grond brengen van afvalstoffen’. Het NFI heeft inmiddels monsters genomen.

In opdracht van de Provincie Gelderland is inmiddels ook een uitgebreid onderzoek gestart naar de mysterieuze koeiensterfte. Er is een bodemonderzoek, onderzoek naar het water in de sloten en naar grondwater ingesteld. Een onafhankelijk extern bureau voert het onderzoek uit. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek eind oktober of begin november beschikbaar komen.

Piet Bergstra, raadslid Hart voor Kampen: “Er is geen sprake van een gesloten grondbalans, terwijl de gemeente dit wel bevestigde. Ook ontbreken er drie jaargangen aan opgevraagde e-mail- en WhatsApp-verkeer. Het Waterschap geeft aan geen reden tot twijfel te hebben, terwijl het in een e-mail aan Isala-Delta aangeeft dat er vervuild materiaal is gebruikt. Kortom, wordt vervolgd”.

Ingezonden door: Hart voor Kampen