Politiek

Kind te water binnen de norm

Deze zomer trok Hart voor Kampen aan de bel over de veiligheid van de brug bij Roggebot. Het ging met name over de horizontale leuningregels. In de huidige situatie is het heel gemakkelijk voor kinderen om op het hek te klimmen. Als de brug open is en er gewacht moet

Politiek

Naamplaatjes bomen Stadspark komen terug

In 2010 werden 100 bijzondere bomen in het Stadspark voorzien van een naamplaatje met de Latijnse en Nederlandse naam. Het was een geschenk van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Veel bordjes zijn inmiddels vernield of verdwenen. Wat resteert zijn nog slechts een paar bordjes. Hart voor Kampen vroeg

Politiek

Groene Lintje 2023 uitgereikt aan Cor Nagelmaeker

Op vrijdag 7 juli heeft GroenLinks Kampen het 14e Groene Lintje uitgereikt. Dit jaar is het lintje voor Cor Nagelmaeker. Energiek en deskundig werkt hij al tientallen jaren aan natuurbehoud en versterking van biodiversiteit in Kampen. Deze ‘natuurmens pur sang’ ontving het Groene Lintje en de bijbehorende oorkonde uit handen

Politiek

Bewoners Kampereiland gaan zich verenigen na informatieavond

In ontmoetingscentrum “Ons Erf” op Kampereiland was gisteravond een informatieavond voor de burgerbewoners van het Kampereiland. De avond stond in het teken van het initiatiefraadvoorstel van Hart voor Kampen over de burgerbewoning van het Kampereiland. De avond was georganiseerd door de werkgroep Vereniging Streekbelangen Kampereiland. Namens Hart voor Kampen waren

Politiek

College neemt maatregelen onveiligheid station zuid

Meerdere keren heeft Hart voor Kampen en omwonenden aandacht gevraagd voor de veiligheidssituatie rondom het station Kampen Zuid. Reizigers en omwonenden worden regelmatig geconfronteerd met diefstallen, overlast door jongeren en als gevolg hiervan, met gevoelens van onveiligheid. Camerabeelden van inwoners werden met Hart voor Kampen gedeeld waarop fietsendiefstallen ‘live’ te

Politiek

Gemeenteraad wil dat vluchtelingen kunnen werken

De Kamper gemeenteraad wil dat asielzoekers snel aan het werk kunnen. Op initiatief van D66 en GBK gaat Kampen experimenteren om dit mogelijk te maken. Hun voorstel kreeg steun van alle fracties in de Kamper gemeenteraad. Op dit moment mogen asielzoekers in de asielprocedure niet of nauwelijks aan de slag.

Politiek

College wil spoedig onafhankelijk onderzoek

De oorzaak van de sterfte van 23 van 60 koeien van boer Jaap Bos binnen een jaar is onbekend. Het vermoeden bestaat dat het ligt aan de gebruikte grond waarmee de dijken van het Reevediep zijn aangelegd. Mogelijkerwijs is er vervuilde grond gebruikt. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de