Bewoners Kampereiland gaan zich verenigen na informatieavond

In ontmoetingscentrum “Ons Erf” op Kampereiland was gisteravond een informatieavond voor de burgerbewoners van het Kampereiland. De avond stond in het teken van het initiatiefraadvoorstel van Hart voor Kampen over de burgerbewoning van het Kampereiland.

De avond was georganiseerd door de werkgroep Vereniging Streekbelangen Kampereiland. Namens Hart voor Kampen waren Albert Holtland en Piet Bergstra aanwezig. Deze avond werd niet alleen het voorstel van Hart voor Kampen besproken maar ook het voorstel van het college.

De informatieavond die vorige week was georganiseerd in het gemeentehuis over ditzelfde onderwerp had alleen maar meer vragen opgeroepen dan dat het antwoorden gaf. Vele aanwezigen zijn ervan overtuigd dat in het voorstel van het college er zaken ontbreken of onjuist worden weergegeven. Ook de gevolgen voor een boer die wil stoppen blijft onderbelicht. “Wat de uitwerking betekent voor de boer die willen stoppen, weten we nog niet”, aldus de rentmeester.

Na de uitleg over beide voorstellen gingen de deelnemers in groepen uit elkaar om de voorstellen te beoordelen op hun voor- en nadelen. Uiteindelijk gaf men unaniem aan het voorstel van Hart voor Kampen te steunen. Ook gaven de burgerbewoners aan zich te zullen verenigingen om op die manier zich juridisch te laten adviseren. Volgende week staat het onderwerp op de agenda va de commissie Ruimte. De burgerbewoners gaven aan dat zij massaal aanwezig zullen zijn en ook zullen inspreken.