Groene Lintje 2023 uitgereikt aan Cor Nagelmaeker

Op vrijdag 7 juli heeft GroenLinks Kampen het 14e Groene Lintje uitgereikt. Dit jaar is het lintje voor Cor Nagelmaeker. Energiek en deskundig werkt hij al tientallen jaren aan natuurbehoud en versterking van biodiversiteit in Kampen. Deze ‘natuurmens pur sang’ ontving het Groene Lintje en de bijbehorende oorkonde uit handen van fractievoorzitter Edwin Burgman.

Cor Nagelmaeker denkt al jaren mee over de versterking van biodiversiteit in de gemeente Kampen. Als vrijwilliger en adviseur werkte hij mee aan het herstel van de Heemtuin en het gebied rond Korteweg 4 en aan de ontwikkeling van bloeiende bermen her en der in de gemeente. Wie hem kent, ziet in veel natuurherstel de handtekening van Cor Nagelmaeker. Zelf staat hij liever niet in de aandacht. Om de vogels gaat het, om de insecten, om de bloemen en de kruiden. Daarvoor loopt hij zich de benen uit het lijf, praat hij zich de blaren op de tong en schrijft hij gerust nog een keer op wat de beste aanpak is voor meer biodiversiteit.

Cor Nagelmaeker had zich voorbereid op een werkbezoek van de fractie aan de prachtig in ere herstelde Heemtuin. Na een boeiende rondleiding kwam Edwin Burgman met een verrassend dankwoord. Hij prees de inzet van Nagelmaeker voor het behoud van natuurwaarden en herstel van biodiversiteit. Hij sprak zijn waardering uit voor tientallen jaren meedenken en meedoen, in de afgelopen jaren met name bij herstel van de Heemtuin en bij de ontwikkeling van bloeiende bermen die bijdragen aan natuurherstel. Edwin Burgman: “Je bent een natuurmens pur sang, al een leven lang. Wij zijn hartstikke blij met jouw inzet voor een Groener Kampen.” Uit handen van de fractievoorzitter ontving Cor Nagelmaeker het Groene Lintje, een oorkonde en een biologisch cadeau.

Cor Nagelmaeker was zichtbaar verrast. “Kom ik om iets te vertellen over wat hier allemaal groeit en leeft, staat iedereen opeens naar mij te kijken. Maar zonder gekheid: we hebben de tijdgeest eindelijk mee voor meer biodiversiteit. Dit lintje is dan mooi; ik zie het als een lintje voor alles wat de natuur vooruit helpt.”

Tekst op de oorkonde

GroenLinks reikt eens per jaar het Groene Lintje uit aan het bedrijf, de organisatie of de persoon die zich extra inzet voor een meer duurzame gemeente. Kampen is een mooie gemeente, dankzij een fraai natuurlijk buitengebied en veel groen in kernen en wijken. Daar willen we zuinig op zijn. We respecteren de waardevolle dieren en planten en beschermen de natuur in onze omgeving.

Het groenbeheer in de gemeente moet de leefomgeving mooier maken, bijdragen aan de gezondheid van de inwoners en goed zijn voor dieren en planten. De gemeente Kampen is al lang bezig biodiversiteit smoel te geven en vaak gebeurt dat dankzij gedreven inwoners met goede ideeën. De heemtuin is een oud voorbeeld van zo’n goed idee. En Cor Nagelmaeker is een goed voorbeeld van die gedreven inwoners.

Cor Nagelmaeker zet zich al decennia in voor behoud van natuurwaarden. Behoud en herstel van biodiversiteit heeft zijn hart. Energiek en deskundig nam hij als vrijwilliger het voortouw bij herstel van de Heemtuin en bij de ontwikkeling van bloeiende bermen die bijdragen aan natuurherstel. Hij is een natuurmens pur sang, al een leven lang. Daarom zijn wij hartstikke blij en trots op zijn inzet voor een Groener Kampen. GroenLinks Kampen reikt het Groene Lintje 2023 daarom met genoegen aan Cor Nagelmaeker uit!

Links: Cor Nagelmaeker Rechts: Edwin Burgman