Overijssels coalitieakkoord gepresenteerd in Zwolle

Donderdag is het provinciaal coalitieakkoord ‘Schouder aan schouder’ gepresenteerd in het Zone College in Zwolle. Hierin hebben de BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP de ambities beschreven voor de komende jaren. Het vormt de basis voor het nieuwe college om samen met inwoners, medeoverheden, maatschappelijke organisaties en andere partners te werken aan Overijssel.

De grote maatschappelijke opgaven hebben invloed op onze manier van wonen, werken en leven. In deze periode raakt dit vooral het platteland, de landbouw en de natuur. Daarnaast het water- en energiesysteem, woningen, bereikbaarheid, ruimte, economie en de sociale samenleving.

De kandidaat-gedeputeerden werden ook gepresenteerd voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Dit zijn Liesbeth Grijsen en Maurits von Martels, beide van BBB. Verder is Erwin Hoogland kandidaat namens de VVD, Martijn Dadema namens GroenLinks, Tijs de Bree namens de PvdA en Gert Harm ten Bolscher namens de SGP.

Het is de bedoeling dat het nieuwe college aankomende woensdag wordt geïnstalleerd tijdens de vergadering van Provinciale Staten.

Het provinciale coalitieakkoord is te lezen op de website van de provincie Overijssel.

Foto’s: Ruben Meinten