Gemeenteraad wil dat vluchtelingen kunnen werken

De Kamper gemeenteraad wil dat asielzoekers snel aan het werk kunnen. Op initiatief van D66 en GBK gaat Kampen experimenteren om dit mogelijk te maken. Hun voorstel kreeg steun van alle fracties in de Kamper gemeenteraad.

Op dit moment mogen asielzoekers in de asielprocedure niet of nauwelijks aan de slag. De belangrijkste belemmering is de wet die zegt dat asielzoekers niet meer dan 24 weken per jaar mogen werken. Dat maakt het voor werkgevers zeer onaantrekkelijk om mensen in dienst te nemen. Daarnaast zijn er tal van administratieve obstakels.

Een recente uitspraak van de rechter lijkt een streep te zetten door de belemmerende wekeneis, hierdoor kan werken door vluchtelingen gemakkelijker worden. Verschillende gemeenten, waaronder Almere, Leersum en Doetinchem zijn daarom al begonnen met projecten om asielzoekers de mogelijkheid te geven te werken.

Op voorstel van de fracties van GBK en D66 gaat ook Kampen een dergelijk experiment starten, mogelijk in samenwerking met de gemeente Dronten.

Gerben Wijnja, fractievoorzitter van D66 Kampen: “Werken betekent meedoen, een bijdrage aan de samenleving, het geeft voldoening en je leert de taal en gewoontes. En ja, er zijn veel bureaucratische obstakels, maar laten we uitzoeken hoe het wel kan! Geef hun de kans om te werken net als eerder de Oekraïense vluchtelingen. ”

Zijn collega Suat Azer, fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen, is het daar roerend mee eens: “Zij mochten meteen aan de slag en dat heeft heel goed gewerkt. Al jaren hamer ik hierop. Ik vind het een schande dat we mensen laten verpieteren in een asielzoekerscentrum om later weer heel veel geld uit te geven om hen te integreren op de arbeidsmarkt. Iedereen moet meedoen. “