Roadtrip zelfmoordpreventie bezoekt Kampen

In 2022 overleden 1.916 mensen door zelfdoding. Als je bedenkt dat elke zelfdoding zo’n 135 mensen raakt, betekent dat dus dat in 2022 meer dan 250.000 mensen geraakt zijn door het immense verdriet dat gepaard gaat met een zelfdoding. Maar praten over (gedachten aan) zelfdoding is vaak moeilijk. Sinds september 2022 reist GGD IJsselland met een reizende fototentoonstelling door de regio. Met deze roadtrip wil de GGD samen met de gemeenten en netwerkpartners het taboe op zelfdoding doorbreken en mensen aansporen om te vragen naar gedachten aan zelfdoding. Op 17 juni is de fototentoonstelling te zien in de gemeente Kampen.

Waar en wanneer in Kampen

Op zaterdag 17 juni staat de reizende fototentoonstelling ‘Zelfmoord? Praat erover!’ tussen 12:00 en 18:30 uur op het Full Color Festival. Er is dan ook gelegenheid om je verhaal te delen. De fototentoonstelling is te bekijken bij de ingang van kinderboerderij Cantecleer aan de Buitensingel 3 in Kampen.

Wethouder Jan Peter van der Sluis vindt het van grote waarde dat de roadtrip naar Kampen komt: “We nodigen inwoners, organisaties, verenigingen en andere belangstellenden uit om op 17 juni een bezoek te brengen aan de fototentoonstelling tijdens het Full Color Festival. Het is van belang om hierover te praten en om zo dit moeilijke onderwerp bespreekbaar te maken. We willen dit als gemeente aanmoedigen zoals met deze tentoonstelling. ”

De gemeente Kampen zet ook op andere manieren in op bewustwording bij suïcide. Praten over dit probleem is een belangrijke stap om de samenleving te verlossen van het idee dat geestelijke gezondheidsproblemen verborgen moeten blijven. Maar de gemeente zet ook in op het geven van preventietrainingen aan belanghebbenden om te leren signaleren, het gesprek aan te gaan en zo nodig, door te verwijzen naar professionele hulp.

Reizende fototentoonstelling

Iedere foto, iedere serie, ieder mens heeft een verhaal. Met deze tentoonstelling nodigt de GGD je uit om naar deze verhalen te vragen én om het jouwe te delen. Met iemand die je dierbaar is, met je buurman of buurvrouw, je collega, een leerkracht en/of een professional. Op ggdijsselland.nl/roadtrip vind je meer informatie over de tentoonstelling.