Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ en NUTKampen verenigen krachten.

In een bijeenkomst afgelopen dinsdaghebben de leden van zowel NUTKampen als de Historische Vereniging voor de IJsseldelta ‘Jan van Arkel’ unaniem ingestemd met een verenigingssamenvoeging. Deze fusie resulteert in de oprichting van een gloednieuwe vereniging voor historie, nut en cultuur in de IJsseldelta. De formele oprichtingsdatum van deze vereniging is met terugwerkende kracht vastgesteld op 1 januari 2023, en het telt nu al 640 enthousiaste leden.

De wortels van deze samenvoeging reiken diep tot het jaar 1791, het geboortejaar van Departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (NUTKampen), de oudste fusiepartner. Het eerbiedwaardige bestuur van de ‘oude’ Jan van Arkel-vereniging neemt onmiddellijk de teugels in handen als het leiderschap van de nieuw gevormde fusievereniging. Opvallend is dat de statuten van HV Jan van Arkel ongewijzigd worden overgenomen, en de leden kijken nu reikhalzend uit naar de toekomst van deze vereniging die een breed spectrum van historische en culturele belangen omvat.

De feestelijke stemming werd ingeluid met een toost op de toekomst na afloop van beide vergaderingen, waarbij leden informeel van gedachten wisselden over de voortzetting van de lokale nutstraditie en de mogelijke behoefte aan een nieuwe naam voor de vereniging. De snelle en unanieme goedkeuring tijdens de algemene ledenvergaderingen van zowel NUTKampen als HV ‘Jan van Arkel’ getuigt van een collectieve steun voor deze baanbrekende fusie.

Het initiatief voor deze samenwerking kwam voort uit NUTKampen, dat, hoewel het overwoog zichzelf op te heffen, vastbesloten was om de lokale nutstraditie, rijke geschiedenis en het restkapitaal op een lokale manier te behouden. In het licht van een notarieel begeleid onderzoek bleek dat enkel een fusie met een vereniging met vergelijkbare doelstellingen de lokale verankering van NUTKampen kon waarborgen. HV ‘Jan van Arkel’ stemde welwillend in met deze samenwerking, en nu, als fusievereniging, kan zij trots putten uit de 232-jarige lokale geschiedenis van NUTKampen als oudste fusiepartner.

De fusievereniging, hoewel geen deel uitmakend van de landelijke Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, kan zich rechtmatig beroepen op de rijke geschiedenis van NUTKampen. Bovendien is de vereniging eigenaar en uitgever van twee historische periodieken binnen de gemeente Kampen, namelijk het Historisch Tijdschrift (sinds 1973) en de Kamper Almanak (sinds 1928), die in 2022 werd overgenomen van het inmiddels opgeheven SNS Historisch Centrum, dat ooit voortkwam uit de Nutsspaarbank Kampen.

Met de samensmelting van NUTKampen en HV ‘Jan van Arkel’ komt er een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de IJsseldelta, waarin deze fusievereniging een bruisend centrum zal vormen voor het koesteren en delen van de rijke historie en cultuur van deze betoverende regio.

HV JvA-voorzitter Herman Broers (links), tevens voorzitter van de nieuwe fusievereniging, in gesprek met nu oud-voorzitter van NUTKampen, Herman Harder foto: René de Ruiter