Waterschap blijft alert met de komst van onzeker weer

De afgelopen dagen heeft de wind het water op het IJsselmeer richting de Afsluitdijk geblazen. Daarmee werd het spuien op de Waddenzee weer volop mogelijk. Het effect was in de hele regio merkbaar. De waterpeilen daalden zichtbaar waardoor de druk op de waterkeringen zakte.

Het hoge water blijft het Waterschap Drents Overijsselse Delta echter voorlopig druk houden. In het crisiscentrum is een tweede team aangesteld om alle meldingen te verwerken. “Van de IJssel zijn 63 waardevolle meldingen binnengekomen, gelukkig leidden deze meldingen niet tot bezorgdheid.” Aldus het waterschap.

De waterstand in de Rijn daalt gestaag en is ondertussen gezakt onder + 14 m NAP. Dat geldt ook voor Deventer waar de waterstand vandaag onder de +6m NAP daalt. Het Reevediep bij Kampen stroomt nog steeds mee. De waterstand bij Kampen schommelt nog steeds rond +1.10m NAP.

De windverwachting voor de komende dagen blijft gunstig. De wind is de afgelopen nacht gedraaid en nam in kracht toe. Toch wordt de waterstand bij Kampen niet boven de +1.20m NAP verwacht en hoeft de Hoogwaterbrigade niet in actie te komen.

Paardrijden in de ondergelopen uiterwaarden van de IJssel. Foto: Ria Kwakkel