IJspret voorbij: waterschap start gemalen weer op door dooi

Nu de vorst voorbij is, zorgen smeltend ijs en grote hoeveelheden sneeuw én het ontdooien van de grond voor een toenemende afvoer van water. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) start daarom de bemalingen in het hele werkgebied weer op. Zo begint vanaf maandag 15 februari gemaal Stroink tussen Vollenhove en Blokzijl weer met het wegpompen van water uit Noordwest-Overijssel. Ook andere gemalen gaan weer in werking.

Gemalen ijsvrij

Om te kunnen malen, moeten de gemalen ijsvrij zijn. Gemalen die zijn vastgevroren, worden vanaf vandaag weer ijsvrij gemaakt. Daarnaast worden ook de stuwen weer beweegbaar gemaakt.

Voorzichtig

Het waterschap gaat voorzichtig te werk met het opstarten van de gemalen. Te snel afvoeren van water, kan schade aanbrengen aan oevers en kaden door aanhangend ijs. Hierop worden extra inspecties uitgevoerd.

IJs wordt onbetrouwbaar

De ijsdikte op meren, sloten, vaarten en kanalen neemt nu snel af. Daardoor wordt het ijs onbetrouwbaar. Door de bemaling ontstaat er stroming onder het ijs. Hierdoor ontstaan zwakke plekken die niet duidelijk zichtbaar zijn.

Niet meer op het ijs

De komende dagen wordt er geen vorst van betekenis meer verwacht. Het waterschap adviseert iedereen om niet meer het ijs op te gaan. Nu de vorst verdwijnt, is het afvoeren van het water de eerste prioriteit om wateroverlast te voorkomen.