Waterschap zet controle teeltvrije zone voort

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zet de controle op de teeltvrije zone voort. Het waterschap breidt deze uit op percelen met intensief bespoten gewassen, zoals aardappelen, bieten en bloembollen. Tot en met mei worden de controles uitgevoerd, vlak nadat deze gewassen gepoot zijn.

De teeltvrije zone is een strook land langs de sloot waarbinnen niet mag worden gespoten en bemest. Dit zorgt ervoor dat er minder spuitvloeistof en afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen in het water van de sloten terecht komt. Het waterschap voert controles op de teeltvrije zone uit om het waterleven en de kwaliteit van het water in de sloten te beschermen.

Vorig jaar is het waterschap begonnen met de controle op de teeltvrije zone op percelen met gras of vanggewas die doodgespoten zijn. Van de 120 controles zijn er in totaal dertig waarschuwingen en één boeterapport afgegeven. Waarschuwingen werden afgegeven als het gewas in de teeltvrije zone bespoten werd.