Eleos koopt voormalig pand Almere college Brunnepe

De voormalige vestiging van het Almere College aan de Noordweg 87 te Kampen is aangekocht door Stichting Eleos. Eleos wil dit prachtige, klassieke gebouw uit 1913 omtoveren tot een eigentijdse locatie voor begeleid wonen. Het wordt het nieuwe onderkomen voor de huidige bewoners van de Koriander aan de Kattendoorn in Kampen.

Omdat de locatie in de wijk Cellesbroek niet langer voldeed aan de eisen die Eleos aan hun zorg wil stellen, zocht de Stichting een nieuw, eigentijds onderkomen voor deze begeleide woonvorm. “We zijn blij dat we hier in Brunnepe, middenin deze levendige en prachtige wijk, onze bewoners hier de zorg en begeleiding kunnen bieden die aansluit op hun wensen en behoeften.” Dat zegt een tevreden Arjan van Ommeren, Eleos regiodirecteur Noord. Zowel de bewoners als hun begeleiders hebben het ‘verhuisbericht’ positief ontvangen. Ook de direct omwonenden en diverse organisaties in Brunnepe zijn geïnformeerd over de komst van de Koriander. Voor hen wordt binnenkort een speciale kennismaking georganiseerd.

Samen actief in de buurt

Eleos is specialist in christelijke Geestelijke Gezondheidszorg (ggz) en biedt ondersteuning, behandeling en begeleiding in het hele land. In Kampen is Eleos al 35 jaar gevestigd in de wijk Cellesbroek in Kampen. Hier wonen mensen in de leeftijd van 19 tot 75 jaar. Veel van hen hebben een vorm van autisme of sommigen een licht verstandelijke beperking, waardoor het voor hen moeilijk is om alleen te wonen.

Van Ommeren: “In de Koriander bieden we onze bewoners een eigen plek. Eleos begeleidt en ondersteunt hen in de dagelijkse activiteiten, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Regelmatig zijn ze elders in de stad, voor bijvoorbeeld hun dagbesteding. Ook zijn onze bewoners betrokken in de samenleving. In Cellesbroek hebben we in al die jaren een fijne relatie met de buurt opgebouwd. We hopen straks in Brunnepe die positieve maatschappelijke bijdrage te kunnen voortzetten.”

Om de begeleide woonvorm De Koriander daadwerkelijk aan de Noordweg 87 te vestigen is wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het college van de Gemeente Kampen heeft aangegeven daar in principe welwillend tegenover te staan. Stichting Eleos bereidt het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan nu voor, in combinatie met een aanvraag omgevingsvergunning voor de noodzakelijke bouwkundige wijzigingen.

Aanzien in stand houden

“Met onze nieuwe locatie aan de Noordweg 87 kunnen we naar verwachting circa 24 studio’s voor bewoners realiseren. Om dit mogelijk te maken zijn we op dit moment druk bezig met het schetsen en tekenen van onze bouwplannen. Daarbij merken we op dat we het klassieke aanzien van het pand in stand willen houden”, aldus Van Ommeren.