Minder graafschades aan dijken

De dijkinspectie van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. De dijken hebben afgelopen winter goed doorstaan. Ten opzichte van vorig jaar is een dalende trend te zien in graafschades van muizen, muskusratten en vooral honden. Graafschades van konijnen en rijspoorschades zijn daarentegen licht toegenomen.

WDODelta beheert ruim 1.100 kilometer aan dijken. Dat is ongeveer net zover als van Zwolle naar Parijs en weer terug. Medewerkers van het waterschap controleren ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. Zo kunnen ze in goede conditie worden gehouden. “Met de voorjaarsinspectie controleren we hoe de dijken de winter hebben doorstaan. Afgelopen winter hadden we te maken met sneeuw, vorst en hoogwater. We waren erg benieuwd of dit invloed zou hebben op de dijken. Dat valt erg mee”, laat dijkbeheerder Wijnand Evers weten. “Alleen de schades door konijnen en rijspoorschades kwamen we iets meer tegen.”

Dalende trend
Het aantal muizen in de dijk is verder afgenomen. Deze dalende trend was vorig jaar al zichtbaar en zette zich ook nu door. De graafschades door honden daalden opnieuw. Dit keer met 112 stuks, van 184 naar 72 locaties. Ook de schades door muskusratten daalden weer (van 35 naar 17 locaties). Het aantal rijspoorschades nam iets toe met 17 stuks.

Hoogwater
Afgelopen februari was het hoogwater. Er spoelde minder drijfvuil aan dan het jaar ervoor. Evers: “Dat dit minder is, heeft te maken gehad met de oostenwind. Voor de dijken is dit gunstig. Vuil is namelijk nadelig voor de kwaliteit van de grasmat. Inmiddels is al het vuil verwijderd door de aannemer, toch nog zo’n 20.000 kilo.” Het waterschap houdt ook de activiteiten van bevers nauwlettend in de gaten. “In tegenstelling tot het hoogwater van vorig jaar, kwamen dit jaar de bevers wel naar de dijk. Tijdens de inspectie vonden we geen bevergangen die zijn gegraven tijdens het hoogwater.”

Neerslag gunstig effect op droogte
De droogte van voorgaande jaren is nog steeds terug te zien, maar wel minder dan tijdens de dijkinspectie van afgelopen najaar. De neerslag in de wintermaanden heeft een gunstig effect gehad. De paarse dovenetels, koolzaad, ooievaarsbek, duizendblad, schapenzuring en vooral de smalle weegbree zijn de laatste drie jaar in grote hoeveelheden terug te zien op de dijk.