Raadsspreekuur gemeenteraad Kampen op woensdag 29 september

Op woensdag 29 september houdt de gemeenteraad van 19.00 tot 19.30 uur weer een raadsspreekuur in vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis aan het Burg. Berghuisplein. Omdat de raad vanaf 19.30 uur een andere activiteit heeft, moet uiterlijk om 19.30 uur worden gestopt.

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Het advies is dan ook om eerst contact op te nemen met het college of de ambtelijke organisatie.

Het mag ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van oktober. De commissievergaderingen kennen echter ook een eigen spreekrecht. Het verdient geen aanbeveling om tweemaal hetzelfde verhaal te doen.

Insprekers voor onderwerpen die op de woensdagavond voor ‘Commissie in gesprek met het college’ zijn geagendeerd, vragen wij om gebruik te maken van het raadsspreekuur.

De commissieagenda’s worden in de Brug van dinsdag 28 september gepubliceerd en staan vanaf donderdagmiddag 23 september op de raadswebpagina (kampen.raadsinformatie.nl) vermeld.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op dinsdag 28 september voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie.

Na tijdige telefonische aanmelding kan de aanmelder op woensdag 29 september rond 19.00 uur gebruik maken van het raadsspreekuur.