Update Jeroen (poen voor Jeroen)

Jeroen van der Vegt heeft een HSCT-stamcelbehandeling gehad in Rusland. Door deze behandeling wordt de MS waar hij al 21 jaar mee moet leven een halt toe geroepen. Over een paar dagen komt Jeroen weer terug naar huis. Riek de Maar sprak onder andere met zijn vrouw maar ook met Jeroen vanuit Rusland.