Informateur gemeenteraad Kampen heeft zijn advies gereed

De heer Remmelt de Boer is door de gemeenteraad van Kampen als informateur aangewezen om te inventariseren welke coalitie in Kampen een betrouwbare en stabiele basis biedt. De afgelopen weken heeft de informateur uitgebreid gesproken met alle 10 fracties in de gemeenteraad van Kampen.

Hij stelt vast dat woningbouw, duurzaamheid, opknappen van de binnenstad, versterking van de economie en de sociale basis breed gedragen onderwerpen zijn.

Er is onderzocht welke coalitie voldoende bestuurskracht heeft om de gemeente de komende vier jaar te besturen. De heer De Boer adviseert een coalitie van ChristenUnie, SGP, CDA en Kampen Sociaal. De SGP is in stemmenaantal gestegen en is nu de tweede partij in grootte van de raad. De ChristenUnie is de grootste partij en wordt door alle partijen genoemd. Het CDA heeft zich redelijk gehandhaafd en brengt bestuurlijke ervaring mee. Kampen Sociaal heeft een zetel gewonnen en is bestuurlijk stabiel.

Het rapport van de informateur wordt op donderdag 21 april in de raad besproken. Indien de raad het advies van Remmelt de Boer opvolgt wordt gestart met de formatieperiode. De vier partijen onderhandelen dan om te komen tot een coalitie.