Sloten en oevers maaien voor goede aan- en afvoer van water

Om te voorkomen dat sloten, kanalen en waterbergingen dichtgroeien, is Waterschap Drents Overijsselse Delta gestart met het maaien van waterbodems en oevers. Er moet voldoende water door de watergangen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging tegen te gaan.

Maaionderhoud is maatwerk

“De oevers en bodems van watergangen worden gemaaid voor een goede aan- en afvoer van water en om wateroverlast of watertekort te voorkomen”, zegt dagelijks bestuurslid Hans Pereboom. “We willen niet te veel, maar ook niet te weinig maaien, want maaionderhoud is kostbaar. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met functies en leveren daar waar mogelijk maatwerk.”

Flora en fauna ontzien

Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu met de nodige voorzorg en volgens de Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten. Zo hebben medewerkers een overzicht van deze plant- en diersoorten en maaien ze om nesten van vogels heen. Daarnaast worden extra maatregelen genomen in de voortplantingsperiode en blijft – op veel plaatsen waar het mogelijk is – begroeiing staan, zodat de biodiversiteit verbetert en het water wordt vastgehouden. Pereboom: “Inmiddels blijft bij ongeveer 65 procent van de watergangen in de zomerperiode 1 oever staan. Ook zijn er inmiddels oevers waar bijzondere plantensoorten groeien, juist door het regelmatig maaien van de oevers.”

Hergebruik van maaisel

Het maaisel dat vrijkomt bij het maaien van de watergangen is meestal geschikt om toe te passen als bodemverbeteraar op landbouwpercelen. “We bieden jaarlijks maaisel van natuurvriendelijke oevers en sloten aan de lokale agrariër aan, die het vervolgens gebruikt als bodemverbeteraar. De kringloop van het maaisel is hierdoor klein. Daarmee besparen we op vervoer, onnodige kosten en CO2-uitstoot.”

Ook verkent het waterschap de mogelijkheden om maaisel te laten verwerken tot (tussen)product. Denk daarbij aan groen gas, plaat- en isolatiemateriaal en bodemverbeteraars.