Zilveren legpenning voor Freddy Schinkel tijdens boekpresentatie

Nieuwsfotograaf Freddy Schinkel (IJsselmuiden, 1965) vereeuwigt al meer dan veertig jaar de jongste Kamper geschiedenis, met ruim 350.000 beelden sinds 1980. Zijn groei in het ambacht van de fotojournalistiek is uitzonderlijk en zijn beelden kleuren het collectieve geheugen van Kampen, IJsselmuiden, omliggende kernen en het buitengebied. Freddy Schinkel maakt nieuwsfoto’s met artistieke meerwaarde. Zijn foto’s zijn van grote waarde voor het Kamper archief.

Dit alles heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen doen besluiten de heer Schinkel de zilveren legpenning toe te kennen.

De zilveren legpenning van de gemeente Kampen is een eerbetoon aan, en blijk van waardering voor, personen of rechtspersonen die zich verdienstelijk hebben gemaakt of bijzonder prestaties hebben verricht op het terrein van wetenschap, cultuur, welzijn, sport of techniek, waarbij aantoonbaar een (maatschappelijk) lokaal belang is gediend, of wanneer men algemeen erkende diensten heeft verworven voor de gemeenschap van Kampen.