Gemeente Kampen plaatst twee bankjes van gerecycled pmd-afval

Op vrijdag 24 juni is bij het winkelcentrum in de Flevowijk in Kampen een verouderd bankje vervangen door een nieuw bankje gemaakt van gerecycled plastic. Het plaatsen van het bankje van gerecycled pmd-afval is onderdeel van de Terugwinaars-campagne. Met deze campagne wil de gemeente haar inwoners extra stimuleren om afval en grondstoffen goed te scheiden.

Inwoners geven hier volgens wethouder Jan Peter van der Sluis goed gehoor aan. Uit de eerste twee controlerondes blijkt dat zo’n 10% van de inwoners pmd-afval beter is gaan scheiden. “Een mooie vooruitgang, maar het kan nóg beter. Met dit bankje willen we laten zien hoe afval gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Volgende week plaatsen we een zelfde soort bankje bij het Markeresplein in IJsselmuiden”, aldus de wethouder.

In maart startte de gemeente samen met ROVA een gerichte aanpak voor het goed scheiden van afval. Onder de noemer Terugwinnaars worden inwoners geïnformeerd over het juist scheiden van afval en grondstoffen. Hierbij is speciale aandacht voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Periodiek voeren afvalcoaches van de gemeente op verschillende pmd-inzamelroutes een visuele controle uit op de inhoud van de containers. Vervuilde containers worden niet geleegd, maar voorzien van een kaart waarop staat wat voor vervuiling in de container zit. Inwoners krijgen vervolgens de kans de vervuiling eruit te halen, waarna de container op een later moment alsnog geleegd wordt.

Enthousiast

Wethouder Jan Peter van der Sluis is enthousiast over het tussenresultaat: “Voor aanvang van de campagne hebben we een 0-meting uitgevoerd. Daaruit bleek dat de inhoud van circa 20% van de aangeboden pmd-containers afval bevatte dat geen pmd was. Ten opzichte van de 0-meting zijn er 9,7% meer containers aangeboden met een zuivere inhoud. Van 7,5% in de eerste controleronde naar 9,7% in de tweede.” Dat is goed nieuws volgens de wethouder, want goed gescheiden pmd is de grondstof voor nieuwe producten. “Een vervuilde vracht pmd kan niet worden gerecycled, maar moet worden verbrand als restafval. Dat is zonde, want hiermee gaan niet alleen waardevolle grondstoffen verloren, het kost ook geld. Voor het verbranden van restafval moet namelijk worden betaald. Hogere kosten als gevolg van het moeten verbranden van de inhoud van vervuilde pmd-containers worden afgewenteld op alle inwoners. Het is dus heel belangrijk dat grondstoffen goed van het afval worden gescheiden.”

Tweede pmd-bankje bij Markeresplein

Wethouder Van der Sluis was aanwezig bij het plaatsen van het bankje van gerecycled pmd-materiaal bij het winkelcentrum in de Flevowijk. Hij schroefde eigenhandig een bordje op het bankje zodat iedereen die hier even op gaat zitten om bij te komen of bij te praten, er kennis van kan nemen dat het een bankje is dat van gerecycled pmd-materiaal gemaakt is. Volgende week wordt ook bij het Markeresplein in IJsselmuiden een bestaand bankje vervangen door een bankje van gerecycled pmd-afval.

Meer informatie over Terugwinnaars is te vinden op www.terugwinnaars.nl.