Stormvloedkering Ramspol krijgt nieuw beslis- en besturingssysteem; beperkte stremming tussen 12 juli en 4 oktober 2022

Rijkswaterstaat vernieuwt deze zomer het beslis- en besturingssysteem van de stormvloedkering Ramspol bij Kampen. De verouderde hard- en software krijgt na ruim 20 jaar een update. Om het nieuwe ICT-systeem aan te leggen, is een testperiode met stremmingen van de vaargeulen nodig. Deze stremmingen vinden plaats in de periode van 12 juli tot en met 4 oktober 2022.

Hinder

De hard- en software die binnenkort wordt vervangen, is nodig voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. Om het nieuwe ICT-systeem veilig en verantwoord aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk om de nieuw geïnstalleerde hard- en software regelmatig te testen. Dat kan alleen door de kering in werking te stellen en proef te laten draaien.
Ramspol heeft 3 vaargeulen: de vaargeul Ramsdiep (alleen beroepsvaart), de vaargeul Ramsgeul-Noord (alleen recreatieve vaart) en de vaargeul Ramsgeul-Zuid (geen scheepvaart). De drie vaargeulen zijn om beurten gestremd. Op enkele dagen wordt de volledige kering getest en is zowel de doorvaart voor beroepsvaart en recreanten gestremd. Wanneer Ramsgeul-Noord (recreanten) gestremd is en het Ramsdiep (beroepsvaart) niet, kunnen recreanten door de beroepsvaargeul van het Ramsdiep varen. Bij stremming van alleen de vaargeul Ramsgeul-Zuid is er gewoon doorvaart mogelijk voor beroepsvaart en recreanten. 

De hinder blijft beperkt. De stremmingen duren per keer maximaal 1 dag (tussen 08.00 uur en 23.59 uur) en per vaargeul zijn er minimaal 5 stremmingen nodig. Stakeholders en belanghebbenden worden in geval van stremming ruim van tevoren geïnformeerd. De scheepvaart wordt via de eigen kanalen (berichten aan de scheepvaart en de marifoon) geïnformeerd.

Conditie balgdoek

De stormvloedkering Ramspol (2002) is een opblaasbare dam die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Daarmee wordt een korte onderbreking in de doorstroming veroorzaakt om zo het achterland tegen overstroming te beschermen. Het rubberen balgdoek van de stormvloedkering gaat veel langer mee dan verwacht en is nog in zo’n goede conditie dat dit niet hoeft te worden vervangen. Om de kwaliteit van het doek te monitoren hangen ook test-stukken bij de kering in het water. Deze worden regelmatig op slijtage en waterdichtheid getest en gecontroleerd. Na 20 jaar is het doek nog niet aan vervanging toe, de verwachting is dat deze nog ongeveer 15 jaar meegaat.

Over Ramspol

De balgstuw bij Ramspol is de grootste ter wereld en de enige die als stormvloedkering wordt ingezet. Na ruim 20 jaar vervangt Rijkswaterstaat deze zomer het beslis- en besturingssysteem, maar de conditie van de balgstuw zelf is nog steeds goed. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek. Opgeblazen is de barrière 10 m hoog en 240 m lang. De kering is in totaal 300 m breed; het resterende deel bestaat uit een dijklichaam. Voor dit type balgstuw is gekozen omdat er anders zo’n 135 km aan dijken moest worden opgehoogd. De kering is daarom een stuk goedkoper, veiliger en duurzamer. Als er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg in een bak op de bodem. De scheepvaart heeft dan vrije doorvaart. De stuw heeft een totale inhoud van 21 miljoen liter water. Hij sluit geheel automatisch bij een waterpeil van NAP +0,50 m en een sterke noordwestenwind.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op

·         https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/waterkeringen/stormvloedkeringen/stormvloedkering-ramspol.aspx#123103

·         https://www.youtube.com/watch?v=4xZz8-O-V54

·         https://www.youtube.com/watch?v=0hOpFAzjWGg.

Voor exacte informatie over de stremmingen, adviseren wij u om voor uw reis www.vaarweginformatie.nl, de Berichten aan de Scheepvaart (BAS) of NOS Teletekstpagina’s 721 en 722 te raadplegen.