Toename graafschade door honden, afname muskusrattenschade

De zomer is officieel begonnen en de voorjaarsinspectie van de dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zit er weer op. WDODelta beheert ruim 1.146 kilometer aan dijken. Dat is ongeveer net zo ver als van Zwolle naar Parijs en weer terug. Er is op deze dijken een toename van muizengangen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat verklaart ook de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden dit voorjaar.

Vroege voorjaarsinspectie

Vrij snel na het hoge water van februari kwam het droge zonnige weer van maart en april. Om het lange gewas voor te blijven is het waterschap dit jaar vroeg, halverwege maart, met de voorjaarinspectie begonnen. Schades zijn dan goed te zien, wat het controleren van de dijken makkelijker maakt. Later in het seizoen staat het gras hoger en zijn schades minder goed zichtbaar.

“Met de voorjaarsinspectie controleren we hoe de dijken de winter hebben doorstaan. Afgelopen voorjaar hadden we te maken met hoogwater. We waren erg benieuwd of dit invloed zou hebben op de dijken. Dat valt erg mee”, laat dijkbeheerder Frank Jansen weten. “Wel kwamen we dit voorjaar meer graafschades door honden tegen.”

Toename graafschade door honden

Het waterschap ziet weer een toename van muizengangen op de dijk ten opzichte van voorgaande jaren. Dat verklaart ook de forse stijging in het aantal locaties met graafschades door honden van 72 stuks in het voorjaar 2021 naar 130 in dit voorjaar. “Honden ruiken of horen de muizen in de dijk en gaan daarom graven. Meer muizen kan dus zorgen voor meer graverij van honden”, aldus Jansen. Het waterschap roept hondenbezitters op hierop alert te zijn en gaat zich beraden op mogelijkheden om dit soort schades zoveel mogelijk te voorkomen.

Het aantal muskusrattenschades is totaal nu op 15 locaties geconstateerd en dus ook dit jaar iets gedaald. Een flink verschil met het voorjaar van 2017 toen er op 390 plekken schade door de muskusrat werd aangetroffen. Ook graverij door konijnen is gedaald van 25 schadelocaties in het voorjaar van 2021 naar 15 in het afgelopen voorjaar. Het waterschap constateerde geen graverij van de bever in de dijk, wel op diverse plekken nabij de dijk. Deze plekken worden door het waterschap gemonitord.

Drijfvuil na hoogwater

Tijdens de voorjaarsinspectie was nog veel ‘daak’ aanwezig bij de dijken. Met daak wordt het drijfvuil bedoeld dat langs de dijken ligt en de grasmat bedekt. Bij de inspectie wordt ook op dit drijfvuil gelet. Er kan zomaar een boomstam, grote tak of pallet tussen zitten die voortdurend tegen de dijk heeft geklotst en de grasmat beschadigde. De grasmat van een dijk dient als beschermlaag tijdens hoogwater en de achtergebleven daak is met opruimwerkzaamheden weggehaald.

Jaarlijkse controle

Ieder jaar controleert het waterschap zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan. Zo kunnen eventuele schades op tijd worden hersteld. De dijkinspecteurs zijn herkenbaar aan de felgekleurde hesjes en inspecteren te voet de dijken.

Meer informatie

Lees hier wat het waterschap doet om dijken sterk te houden

Lees hier meer over dijkinspecties