Raadsvergadering gemeente Kampen 7-7-2022 [VIDEO]
 • 1. Opening
 • 2. Vaststellen agenda
 • 3. Afscheid en installatie raadsleden en commissieleden
 • 4. Benoeming wethouders 2 
 •  SCHORSING
 • 5. Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen durven doen’ 2 
 • 6. Vragenhalfuurtje
 • 7. Besluitenlijst raadsvergaderingen d.d. 11-05 en 09-06-2022 2 
 • 8. Mededelingen
 • 9. Ingekomen stukken 1 
 •  HAMERSTUKKEN
 • 10. Raadsvoorstel Woningbouw op locatie Kennedylaan 4 8 
 • 11. Raadsvoorstel vestigen Wvg op percelen of perceelsgedeelten in Reevedelta te Kampen 6 
 • 12. Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan en beeldregieplan De Thijs, fase 2 7 
 • 13. Raadsvoorstel dekking versterken sociale basis 3 
 • 14. Raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2021 5 
 • 15. Raadsvoorstel 1e Bestuursrapportage 2022 5 
 • 16. Sluiting