Hoogwaterbrigade oefent sluiten ‘stadsmuurwaterkering’

De jaarlijkse oefening van het sluiten van de mobiele waterkering Kampen-Midden vindt dit jaar plaats op woensdag 21 september. De Hoogwaterbrigade van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) traint dan in de avonduren met het opbouwen en afbreken van de mobiele waterkering. Tijdens de oefening zijn de IJsselkade, De la Sablonièrekade en alle tussenliggende stegen van 19.00 tot 22.30 uur afgesloten. Het deel tussen de stadsbrug en de Graafschap is een dag eerder, dinsdag 20 september, al afgesloten van 18.00 tot 23.00 uur. Dit heeft te maken met asfaltwerkzaamheden van de gemeente Kampen. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid met behulp van verkeersregelaars. Tijdens de afsluiting op 20 september is de binnenstad wel bereikbaar vanaf de stadsbrug. De Graafschap blijft toegankelijk voor verkeer in beide richtingen.

Mobiele waterkering Kampen-Midden

Deze waterkering is in totaal zo’n twee kilometer lang. Over een afstand van ruim anderhalve kilometer is de oude stadsmuur van Kampen geschikt gemaakt om vanaf 2003 het water als een stenen dijk buiten de poort te houden. Op plaatsen waar straten en pleinen de historische stadsmuur onderbreken, bestaat de kering uit losse elementen die bij (dreigende) hoge waterstanden op de IJssel worden afgesloten. Hiervoor werkt het waterschap samen met ruim 200 enthousiaste vrijwilligers. Mensen die als het moet bij nacht en ontij klaarstaan en zich inzetten om de IJssel te bedwingen. Samen vormen zij de Hoogwaterbrigade: helpende handen bij hoogwater.

Hefschuiven en schotbalken

In totaal telt de kering 84 mobiele elementen, samen goed voor zo’n 200 meter. Daarnaast plaatst de Hoogwaterbrigade tijdens hoogwater op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen om de ‘stadsmuurwaterkering’ geheel sluitend te maken.

Met de jaarlijkse oefening houdt het waterschap het draaiboek en de organisatie van het sluiten van de kering actueel en oefent de Hoogwaterbrigade met onder andere het opbouwen van waterkerende muren van aluminium schotbalken. Ook worden in diverse stegen hefschuiven handmatig omhoog gehesen en trainen de vrijwilligers met het aanbrengen van vloedplanken en afdichtplaten van ventilatieroosters en kelderruimtes.

Asfaltwerkzaamheden IJsselkade

Enige tijd geleden zijn er walstroomkasten voor de scheepvaart geplaatst langs de IJssel. De sleuven waar de kabels door de weg liggen zijn in eerste instantie dichtgemaakt met stenen, maar deze worden nu vervangen door asfalt. Ook zijn er nog enkele reparatievakken in het asfalt die nu hersteld worden. De werkzaamheden worden voorafgaand aan de oefening van de Hoogwaterbrigade gedaan. Op die manier hoeven er maar eenmalig borden geplaatst te worden.