Lintje en ere lidschap speeltuin ‘De Speelpoort’ voor Alicia Hofman-Marsman na 33 jaar vrijwilligerswerk

Zaterdag 22 oktober reikte burgemeester De Rouwe een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Hofman-Marsman. Mevrouw Hofman nam na 33 jaar afscheid als vrijwilliger van speeltuin ‘De Speelpoort. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Hofman-Marsman zet zich al ruim 33 jaar in als vrijwilliger voor speeltuin ‘De Speelpoort’. Gedurende 12 jaren maakte zij deel uit van het bestuur. Voor vele bezoekers was mevrouw Hofman het gezicht van de speeltuin. Ze bood de kinderen een veilige haven, een fijne plek om kind te zijn en naar hartenlust te mogen spelen. Aanleiding van de komst van de speeltuin in Kampen Zuid was destijds de sociale woningbouw begin jaren 50. Voorheen heette de speeltuin ‘Speeltuin Zuid’, maar door de enorme groei de laatste 10 jaar van kinderen uit en van buiten Kampen, is de naam omgedoopt naar ‘De Speelpoort’. Vele bezoekers hebben er zelf nog in hun kindertijd onder het toezicht van mevrouw Hofman gespeeld. Het vrijwilligerswerk bij De Speelpoort sloot goed aan bij de door mevrouw Hofman behaalde bachelorgraad voor het onderwijs aan moeilijk opvoedbare kinderen.

Ook naast De Speelpoort was mevrouw Hofman verdienstelijk. Zo was zij van 1987 tot 2009 verdienstelijk voor de wijkvereniging als docent Engels. Vanaf 2000 is mevrouw Hofman bezoekdame (pastoraal werker) voor sectie 2 van PKN gemeente Open Hof in Kampen. En van 2005 tot 2010 heeft zij zich verdienstelijk gemaakt voor de Protestantse Kerk Nederland in de functie van ouderling / lid van de kerkenraad.

Mevrouw Hofman kreeg tijdens haar afscheid op de laatste dag van het buiten speelseizoen de versierselen behorende bij haar Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester De Rouwe. Tevens werd mevrouw Hofman benoemd tot erelid van de speeltuin.

Eerder bestond speeltuin de Speelpoort 70 jaar