Klimaatburgemeesters van gemeente Kampen bekend gemaakt

Henk-Jan van Ommen (57) en Peter Adema (54) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Kampen noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Henk-Jan van Ommen en Peter Adema de inwoners van gemeente Kampen inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Henk-Jan van Ommen en Peter Adema uit gemeente Kampen. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Onder de aandacht brengen
Henk-Jan denkt dat het allemaal een stuk groener kan. Daarom gaat hij met de gemeente in gesprek over alle mogelijkheden die de gemeente kan inzetten om CO2-uitstoot  te voorkomen. Hij vindt dat er nog veel te bereiken is op het gebied van behoud en uitbreiding van groen. Zo wil hij het klimaat en biodiversiteit onder de aandacht brengen. Peter is werkzaam voor diverse Natuur voor Elkaar projecten in Kampen. Hij wil de samenhang zichtbaar maken tussen klimaat en natuur. Hij is Klimaatburgemeester, omdat hij een schone en veilige leefomgeving wil creëren. Daarnaast vergroot hij graag de zichtbaarheid van de groene initiatieven.

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de ‘Nationale Klimaatweekvlag’ die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Kampen.

Nationale Klimaatweek van start
In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.