Jaarlijkse D66 Kampen Valentijnstaart voor de Thuisgevers

De traditionele Valentijnstaart van D66 Kampen viel dit jaar te beurt aan de Thuisgevers. De Kamper organisatie kreeg de taart voor hun gedreven en praktische werk bij de opvang en integratie van statushouders. De Thuisgevers is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Doelstelling van de Thuisgevers is om de opvangcrisis te helpen oplossen door statushouders tijdelijk te huisvesten bij maatschappelijke organisaties en kerken.

De Kamper kerken en de gemeente Kampen hadden samen goede ervaringen opgedaan toen men in korte tijd onderdak wist te bieden aan een grote groep mensen uit Oekraïne. Die ervaring zet men nu in om met kerken, andere maatschappelijke organisaties en de gemeente om huisvesting te bieden en mensen mee te laten doen in de Kamper gemeenschap.

Op de foto: D66-fractievoorzitter, Gerben Wijnja, overhandigt Valentijnskaart aan Laura Prat Bertrams, projectmanager van de Thuisgevers. Geheel rechts: dhr Teun de Man van Stichting Algemene Armenstaat Kampen. Verder op de foto: raadscommissieleden voor D66, Edward Boon (links) en Natan Harms (midden). En overige projectleden van de Thuisgevers.

Inmiddels heeft het verhaal van de Thuisgevers weerklank gevonden in heel Nederland. Van Drachten tot Rotterdam zijn vergelijkbare initiatieven opgezet. Zij worden gesteund met advies van de Thuisgevers. Namens de Thuisgevers nam projectmanager Laura Prat Bertrams de taart in ontvangst. Zij droeg op haar beurt de taart op aan de Stichting Algemene Armenstaat Kampen: het allereerste Thuisgeefinitiatief in Nederland.

“De Thuisgevers hebben hun geloof en naastenliefde praktisch gemaakt. Zij geven mensen die hebben moeten vluchten voor oorlogsgeweld of vervolging een plek in onze gemeente en zorgen daarbij dat mensen echt mee kunnen doen. Ik vind dat hartverwarmend en terecht dat de Thuisgevers nu als voorbeeld worden gezien voor heel Nederland. We mogen trots op hen zijn!” Aldus Gerben Wijnja Raadslid D66

Met de jaarlijkse Valentijnstaart wil de lokale afdeling van D66 telkens een groep mensen in het zonnetje zetten die iets bijzonders hebben betekend voor Kampen. Zo kregen eerder de het Filmproject Code Kampen, de Kamper BOA’s, Weg van Kunst en het Samenwerkingsverband Brunnepe deze Valentijnsverrassing.