Kampen zoekt Koggejagers

Ten behoeve van een experimenteel onderzoek met de Kamper Kogge zoekt de stichting Kampen Partners 20 mensen die op zaterdag 1 april de kogge langs de IJsselkade willen ‘jagen’. Dat is een ander woord voor het met een touw langs de kade trekken van een schip. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.koggejagen.nl.

Koggen konden niet zeilen op de IJssel

Rob Busser is mede-initiatiefnemer van de bouw van de Kamper Kogge, projectleider, ex-voorzitter van de technisch- wetenschappelijke commissie van de bouw van de Kamper Kogge en loopt al jaren rond met de gedachte dat er een misverstand heerst rond de koggevaart in de Hanzetijd: “iedereen denkt dat die schepen van Deventer en andere Hanzesteden over de IJssel via Kampen en de Zuiderzee naar het buitenland zeilden. Maar dat kan helemaal niet. Als schipper op de Kamper Kogge heeft hij tijdens de eerste zeiltochten de zeileigenschappen van de Kamper kogge leren kennen en hij concludeert daaruit: “Die koggen met hun razeil waren helemaal niet geschikt om zo te zeilen over de kronkelende IJssel!”.

Hoe de handelswaar dan toch werd vervoerd van Kampen naar bijvoorbeeld Deventer en omgekeerd vraagt om nader onderzoek. Want Busser heeft ook een idee hoe het wel kon.

Kogge jagen

De goederen vanuit de zeegaande koggen kunnen op twee manieren stroomopwaarts zijn gebracht. Dat kan door de goederen vanuit de koggen over te laden in rivierschepen. Een andere methode kan zijn dat de zeegaande koggen zelf de rivier op werden getrokken (gejaagd) door mensen of trekdieren. En dat laatste willen we gaan proberen door de Kamper Kogge te gaan jagen. Volgens Busser zou het kunnen zijn dat koggen vroeger werden gesleept langs de oevers van de IJssel. Jaagpaden waren er in de Hanzetijd nog niet, echter wel oeverwallen, door de rivier gevormde natuurlijke dijkjes. Maar hierover is nog geen informatie beschikbaar. Daarom organiseert de stichting Kampen Partners in samenwerking met onder meer de stichting Kamper Kogge en MARIN een eerste proef om de gedachte van Busser nader te onderzoeken. Op 1 april gaan verschillende teams de Kamper Kogge aan een touw langs de kade trekken naar de IJsselbrug. ‘Kogge jagen’ noemt citymarketeer Roeland Tameling dat. “En we hebben nog ruimte voor 20 personen om mee te doen. Dus als je gezond bent en een beetje spierkracht hebt nodigen we je graag uit om mee te helpen!”

Veelgestelde vragen

Mensen die tijd en zin hebben om zaterdag 1 april een kogge te ‘jagen’ kunnen zich gratis aanmelden via www.koggejagen.nl. Op deze website staat ook meer praktische informatie, inclusief een overzicht van veelgestelde vragen.