Oproep GroenLinks en D66 “maak armoedebeleid makkelijker”

Het aanvragen van financiële ondersteuning voor Kampenaren met een laag inkomen moet eenvoudiger worden. De gehele gemeenteraad steunde dit initiatief van D66 en GroenLinks. De besparing die dit oplevert zou volgens hen ten goede moeten komen aan de mensen die het financieel moeilijk hebben.

De motie van D66 en GroenLinks was een reactie op de hoge administratieve kosten van het nieuwe armoedebeleid. Hoewel de partijen erg blij zijn met de hoognodige verruiming van het armoedebeleid, zien zij dat bijna de helft van de extra uitgaven opgaan aan uitvoeringskosten. Dit zou volgens de beide fracties anders moeten. De gemeente zou dan ook moeten uitzoeken of een aanvraag makkelijker kan.

Een vereenvoudigde aanvraag moet er ook voor zorgen dat meer mensen gebruik gaan maken van de regelingen. Nu doen veel mensen die het financieel moeilijk hebben geen aanvraag terwijl ze wel recht op ondersteuning hebben.

Kyra Selles, raadslid voor D66: “We moeten administratieve drempels weghalen en zorgen dat het geld niet opgaat aan administratie, maar terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben. En ja, vereenvoudiging vergt ook durf.”

Haar collega van GroenLinks, Anne Christina Faber, is het daar helemaal mee eens: “Als we weten waar de hoge uitvoeringskosten vandaan komen, kunnen we kijken hoe we deze kunnen verlagen. Het geld dat daardoor overblijft kan dan direct ten goede komen aan mensen die in armoede leven.”

De raad heeft nu besloten dat het college eind dit jaar met vereenvoudigingsvoorstellen komt. Ondertussen worden de maatregelen voor armoedebeleid verruimd. Zo komen gezinnen met kinderen voortaan ook in aanmerking voor de individuele Inkomenstoeslag en wordt de inkomensgrens voor de Meedoenbon en de bijdrage bij hoge zorgkosten verruimd.

Dit bericht is ingezonden door gemeenteraadsfracties D66 en GroenLinks.