College wil spoedig onafhankelijk onderzoek

De oorzaak van de sterfte van 23 van 60 koeien van boer Jaap Bos binnen een jaar is onbekend. Het vermoeden bestaat dat het ligt aan de gebruikte grond waarmee de dijken van het Reevediep zijn aangelegd.

Mogelijkerwijs is er vervuilde grond gebruikt. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de fractie van Hart voor Kampen, heeft wethouder Faber aangegeven om zo spoedig mogelijk een onderzoek te willen starten.

De gemeente Kampen kan echter niet zelf een onderzoek instellen omdat het waterschap Drents Overijsselse Delta (Wdodelta) eigenaar is van de dijken. De gemeente Kampen steunt het uitvoeren van een goed onafhankelijk onderzoek. Het waterschap Wdodelta, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en de gemeente Kampen overleggen inmiddels over de problemen bij boer Jaap Bos.

Hart voor Kampen wacht de verdere resultaten verder af en zal de vinger aan de pols houden.

Dit bericht is ingezonden door de politieke partij Hart van Kampen