Nieuwe Klimaatburgemeesters Kampen aan de slag

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft met de aanvang van de Nationale Klimaatweek bekendgemaakt dat Henk-Jan van Ommen en Peter Adema de titel van Klimaatburgemeesters van de gemeente Kampen mogen dragen. Klimaatburgemeesters spelen een cruciale rol door inwoners te inspireren met duurzame, klimaatvriendelijke initiatieven om ook zelf een meer duurzaam en klimaatbewust leven te leiden.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft dit jaar gezocht naar Klimaatburgemeesters in zoveel mogelijk gemeenten in Nederland. Een Klimaatburgemeester fungeert als een bron van inspiratie voor zijn of haar wijk, vereniging, of collega’s. Het is een individu dat zelf streeft naar een klimaatbewuster leven en zich actief inzet om anderen te motiveren om hetzelfde te doen. In totaal zullen 245 Klimaatburgemeesters in 156 gemeenten aan de slag gaan om de aandacht te vestigen op klimaatverandering en klimaatgerelateerde activiteiten te organiseren. Henk-Jan van Ommen en Peter Adema, beide afkomstig uit de gemeente Kampen, zijn twee van deze gepassioneerde Klimaatburgemeesters.

Henk-Jan (58) en Peter (55) zijn echte duurzaamheidsvoorvechters. Als Klimaatburgemeesters willen ze dienen als voorbeeld voor anderen om een meer duurzaam leven te leiden. Henk-Jan verklaart: “Ik ben Klimaatburgemeester omdat we nog veel meer kunnen doen voor het milieu. Door mijn verhaal te delen, hoop ik anderen te inspireren om ook deel te nemen aan duurzame inspanningen!” Peter voegt toe: “Als Klimaatburgemeester van Kampen wil ik de verbanden tussen een schone en veilige leefomgeving, economische activiteit en klimaatdoelstellingen zichtbaar maken. Dit wil ik doen door praktische en begrijpelijke uitleg te geven, in elke straat van de gemeente Kampen.”

Nationale Klimaatweek

In lijn met de doelstelling om de CO2-uitstoot in Nederland tegen 2030 met minimaal 55% te verminderen, als opstap naar een klimaatneutraal Nederland in 2050, is gezamenlijke inzet vereist, zowel van de overheid als van bedrijven, organisaties, en alle burgers van Nederland. Gelukkig zijn er in de samenleving al talloze duurzame, klimaatbewuste initiatieven gaande. De Nationale Klimaatweek (NKW), die plaatsvindt van 30 oktober tot en met 5 november, is bedoeld om de aandacht te vestigen op deze initiatieven. De activiteiten worden georganiseerd door inwoners, bedrijven en gemeenten en benadrukken het belang van duurzaamheid en klimaatbewustzijn. De NKW wordt officieel geopend door minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, bij Klimaatburgemeester Aïcha Raqibi in Rotterdam. Gedurende de Nationale Klimaatweek zullen er door het hele land verschillende evenementen plaatsvinden om aandacht te vragen voor het klimaat. Voor meer informatie over de Nationale Klimaatweek kunt u terecht op www.nkw2023.nl.