RTV IJsselmond zoekt nieuw bestuur in aanloop naar streekomroep

RTV IJsselmond is de lokale omroep voor de gemeente Kampen en haar kernen. RTV IJsselmond maakt deel uit van RTV 1IJsseldelta, de nieuw te vormen streekomroep voor Hattem, Kampen, Zwartewaterland en Zwolle.

Om het proces rondom de vorming van de streekomroep bestuurlijk in goede banen te leiden, is RTV IJsselmond op zoek naar nieuwe bestuursleden. De lokale omroep van Kampen is een serieuze vrijwilligersorganisatie, maar kent wel de nodige financiële uitdagingen. De subsidie van de gemeente Kampen gaat grotendeels op aan huurpenningen die aan de gemeente verschuldigd zijn. De overige inkomsten zijn nihil. Enige financiële creativiteit is dus gewenst.

Bestuurlijke functies
Het bestuur draagt zorg voor het algemeen beleid van de stichting RTV IJsselmond en zet zich onder meer in voor het behouden van de zendvergunning, het verzorgen van subsidieaanvragen en het verantwoorden van het beleid richting gemeente en toezichthouder Commissariaat voor de Media.

Momenteel zijn de volgende functies vacant:

Voorzitter
De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en onderhoudt contacten met gemeente, Commissariaat voor de Media en de besturen van andere omroepen.

Secretaris
De secretaris verzorgt onder meer de notulen tijdens een vergadering, de ledenadministratie en de correspondentie.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het huishoudboekje van de omroep. Zoals eerder genoemd, is dit een uitdagende functie vanwege de huidige financiële situatie.

Reageren op een van deze functies kan door een e-mail te sturen naar redactie@rtvijsselmond.nl.