Start restauratie muziekkoepel Nieuwe Markt

Vanaf maandag 23 augustus starten de werkzaamheden voor de restauratie van de muziekkoepel op de Nieuwe Markt. De restauratie duurt tot uiterlijk 1 november, onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

Tijdens eerdere onderhoudswerkzaamheden is geconstateerd dat er veel houtrot aanwezig is in met name de draagconstructie van de muziekkoepel. Na onderzoek door specialisten kwam naar voren dat een totale restauratie noodzakelijk is. De muziekkoepel kan daarna weer jaren mee. Voor de restauratie is subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel en inmiddels verleend.

Restauratie

Gestart wordt met het kaal maken van al het houtwerk om alle rotte plekken en eerdere reparaties goed in beeld te krijgen. Na het kaal maken wordt in samenspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed bepaald welke herstelmethode per onderdeel het meest passend is. Hierbij wordt zoveel mogelijk origineel materiaal bewaard en alleen de hoogst noodzakelijke onderdelen vernieuwd. De aanwezige verlichting in het plafond en luifelrand wordt verduurzaamd door vervanging in LED.

Nieuwe kleuren

Onderdeel van de restauratie en voorwaarde in de subsidietoekenning is een kleuronderzoek naar eerder toegepaste kleuren. Dit kleuronderzoek is uitgevoerd door een specialist en bestaat uit minutieus afkrabben van verflagen en archiefonderzoek. In samenspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn vervolgens nieuwe, of eigenlijk de oude kleuren, vastgesteld. Onder voorbehoud van het verlenen van de vergunning worden deze kleuren toegepast.

Tijdelijke afsluiting enkele parkeerplaatsen

Rondom de muziekkoepel wordt een steiger geplaatst. De steiger wordt met hekken afgezet en afgesloten. Ter hoogte van de muziekkoepel worden enkele parkeerplaatsen aan de zijde van de Stadsgehoorzaal en aan de zijde van Nieuwe Markt 18 afgezet. Dit om voldoende doorrijbreedte te garanderen voor hulpdiensten en ander verkeer. Parkeren is hier dan tijdelijk niet mogelijk. Aan de Burgwal worden links naast het urinoir enkele parkeerplaatsen afgezet voor opslag van materialen en een schaftkeet.